Ogłoszenie Wójta Gminy Choczewo – w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Choczewo Roczny Program Współpracy Gminy Choczewo z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2022

oświadczenie radny

oswiadczenie-radny
Bookmark the permalink.