Ogłoszenie Wójta Gminy Choczewo – w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Choczewo Roczny Program Współpracy Gminy Choczewo z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2022

KONSULTACJE PROJEKTU ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2022

Wójt Gminy Choczewo zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057) do wzięcia udziału w konsultacjach projekt). uchwały Rady Gminy Choczewo :

w sprawie uchwalenia na 2022 rok programu współpracy Gminy Choczewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Termin konsultacji:  od 5 listopada do 18 listopada 2021 r.

Forma konsultacji: Wyrażenie opinii poprzez formularz konsultacyjny, który należy wysłać na poczty elektronicznej: rada@choczewo.wskoczdosieci.pl

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi na rok 2022

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia na 2022 rok programu współpracy Gminy Choczewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami

Formularz zgłaszania uwag i wniosków do projektu uchwały

Formularz zgłaszania uwag i wniosków do projektu uchwały


Uchwała w sprawie uchwalenia na 2022 rok programu współpracy Gminy Choczewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami

 

 

 

This entry was posted in Aktualności. Bookmark the permalink.