Otwarty konkursu ofert z programu współpracy Gminy Choczewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert z programu współpracy Gminy Choczewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami

zarzadzenie-w-sprawie-ogloszenia-otwartego-konkursu-ofert-z-programu-wspolpracy-gminy-choczewo-z-organizacjami-pozarzadowymi-oraz-podmiotami
Bookmark the permalink.