Archiwum 2013

30-12-2013r.

SPOTKANIE OPŁATKOWE KOŁA EMERYTÓW I RENCISTÓW W CHOCZEWIE

19 grudnia Członkowie Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Choczewie oraz zaproszeni goście spotkali się na przedświątecznym Spotkaniu Opłatkowym w Restauracji “Pod Kasztanem”.

powiększ powiększ powiększ powiększ


30-12-2013r.

W dniu 20 grudnia 2013 r. odbyła się przedświąteczna Sesja Rady Gminy Choczewo z udziałem zaproszonych gości, na której z programem artystycznym wystąpiły dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej w Ciekocinie.

powiększ
powiększ powiększ powiększ powiększ powiększ powiększ


23-12-2013r.

powiększ


23-12-2013r.

powiększ


18-12-2013r.

powiększ


13-12-2013r.

powiększ powiększ


13-12-2013r.

powiększ


13-12-2013r.

SPOTKANIE OPŁATKOWE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Dnia 30.11.2013 r. w Zespole Szkół w Choczewie odbyło się Spotkanie Opłatkowe dla osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Choczewo, zorganizowane jak co roku przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych “Promyk Nadziei” przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Sołtysami, Radnymi, Kołami Gospodyń Wiejskich i Wolontariuszami. Spotkanie to mogło odbyć się dzięki sponsorom i wszystkim ludziom dobrej woli, którym serdecznie dziękujemy!

powiększ powiększ powiększ powiększ


10-12-2013r.

powiększ


06-12-2013r.

powiększ


05-12-2013r.

Zaproszenie

Lokalna Grupa Rybacka Pradolina Łeby

zaprasza na imprezę promocyjną Gala Kulinarna Pradoliny Łeby

15 grudnia 2013r. o godz. 15.00

Miejsce – Luzino, Hala sportowo-widowiskowa im.  Macieja Płażyńskiego, ul. Mickiewicza 22

W programie :

Prezentacja książki “Smaki Pradoliny Łeby”

Pokaz kulinarny w wykonaniu Joanny Ochniak Przewodniczącej Komitetu Kobiet w Światowym Stowarzyszeniu Szefów Kuchni

Degustacja potraw z książki “Smaki Pradoliny Łeby”

Występy zespołów

Zapraszamy serdecznie !


Dorota Reszke
LGR “Pradolina Łeby”
Stacjonarny Punkt Informacyjny
ul. 11 listopada 5a
84-360 Łeba
tel. 785-088-000


05-12-2013r.

powiększ


05-12-2013r.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Choczewie

powiększ powiększ powiększ powiększ


02-12-2013r.

powiększ


02-12-2013r.

powiększ


25-11-2013r.

powiększ powiększ powiększ


25-11-2013r.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Choczewie informuje

powiększ


25-11-2013r.

ŚWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA W KUROWIE

W miesiącu październiku i listopadzie w świetlicy socjoterapeutycznej w Kurowie odbyły się warsztaty z zakresu profilaktyki w ramach projektu “Piwo To Też Alkohol” odbiorcami projektu były dzieci i młodzież uczęszczająca do świetlic środowiskowych w gminach Nowa Wieś Lęborska, Łęczyce, Główczyce, Choczewo oraz Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze w Lęborku oraz “pierwsza pomoc” zorganizowane przez Ratowników Harcerstwa z Lęborka. W zajęciach uczestniczyło wiele dzieci ze szkoły podstawowej i gimnazjum zamieszkałych w miejscowości Kurowo, ponadto 50 dzieci z naszej Gminy było w kinie w Rumi na filmie pt. “Wałęsa człowiek z nadziei”. Grupa dzieci wraz z opiekunem – p. Iwoną Ratajczak odwiedziły też cmentarz ewangelicki w Kurowie, gdzie przed Świętem Zmarłych zapaliły wiele zniczy. Udało się zatem połączyć przyjemne z pożytecznym.

Tekst i zdjęcia: Iwona Ratajczak

powiększ powiększ powiększ powiększ


25-11-2013r.

powiększ


25-11-2013r.

powiększ


25-11-2013r.

powiększ


15-11-2013r.

Zapraszamy na Europejski Festiwal Miłośników Kultury Ludowej
EUROPEADA 2014

Europeada to festiwal ludowy wywodzący się z Belgii i organizowany już od 50 lat. W 2014 roku Europeada po raz pierwszy odbędzie się w Polsce. Będzie to już 51 edycja festiwalu i świetna okazja dla polskich zespołów ludowych wzięcia udziału w Europeadzie!

Europeada to niepowtarzalna okazja, aby zaprezentować się międzynarodowemu gronu miłośników kultury ludowej, nawiązać nowe kontakty i towarzyskie i biznesowe oraz wejść do europejskiej społeczności ludowej! Każdy zespół weźmie udział w ceremonii otwarcia i zamknięcia festiwalu, w uroczystej paradzie i w balu, czy w warsztatach oraz będzie występować na miejskich scenach! Udział w Europeadzie to możliwość promocji zespołu, gminy i regionu a także podkreślenie swojej tożsamości regionalnej.

Aby wziąć udział w festiwalu, należy wypełnić formularz kontaktowy zamieszczony na stronie Europeade www.europeade.eu/Home/VolgendeEuropeade/tabid/654/Default.aspx.
Jest on zamieszczony na dole strony (Request for registration forms).
Po wypełnieniu formularza internetowego, zespół otrzyma formularz zgłoszeniowy (plik excel) oraz dalsze instrukcje.
Europeada jest imprezą samofinansującą się, a koszt udziału to 120 euro od osoby. Opłaty wniesione przez zespoły, są przeznaczone na zapewnienie świadczeń (m. in. noclegi, wyżywienie, bezpłatne przejazdy), a także na pokrycie kosztów organizacyjnych i logistycznych związanych z przygotowaniem festiwalu.
Wniesienie opłat przez uczestników pozwala tylko na częściowe sfinansowanie organizacji festiwalu, brakująca kwota zostanie przekazana przez miasto.

– Mamy świadomość, że konieczność wniesienia opłaty może być dla wielu zespołów pewną barierą – mówi Marta Szczecińska, koordynator projektu – Dlatego zachęcamy, po pierwsze do postrzegania Europeady jako 5-dniowego wyjazdu do sympatycznego miasta i możliwość przeżycia niesamowitej przygody, jaką jest występowanie przed międzynarodową publicznością i spotkanie ludzi z wielu kultur! Po drugie zachęcamy Państwa do włączenia Urzędu Gminy czy przedsiębiorców do współpracy i pozyskanie sponsorów – Państwa udział w Europeadzie może być “wizytówką” i dobrą formą promocji dla gminy czy komercyjnych firm.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na polskiej stronie festiwalu:
www.europeade2014.kielce.eu

Zapraszamy do udziału!

Marta Szczecińska
Festival Coordinator

EUROPEADE 2014 – KIELCE
www.europeade2014.kielce.eu

EUROPEADE the biggest european folk culture festival!
www.europeade.eu

powiększ powiększ


15-11-2013r.

powiększ


12-11-2013r.

powiększ


08-11-2013r.

powiększ


08-11-2013r.

powiększ


04-11-2013r.

powiększ


29-10-2013r.

powiększ


29-10-2013r.

powiększ powiększ


24-10-2013r.

powiększ


24-10-2013r.

powiększ


24-10-2013r.

powiększ powiększ powiększ powiększ

powiększ


18-10-2013r.

powiększ


17-10-2013r.

powiększ

Film edukacyjny- LINK


10-10-2013r.

Zdjęcia z obchodów Dni Kultury Powiatu Wejherowskiego

powiększ powiększ powiększ powiększ


10-10-2013r.

powiększ


02-10-2013r.

powiększ


02-10-2013r.

Zdjęcia z III Zlotu Rowerowego Pradoliny Łeby, który odbył się w Choczewie

22 września 2013 roku

powiększ powiększ powiększ powiększ


powiększ


Elektrownia jądrowa: czy będzie bezpieczna?

Elektrownie III generacji oraz generacji III+ produkują więcej energii, mniej odpadów i są znacznie bezpieczniejsze, niż elektrownie budowane kilka dekad temu. Z nowoczesnych rozwiązań wytwarzania energii atomowej korzystają już m.in. takie państwa jak Francja, Chiny i Stany Zjednoczone. Polska także korzystać będzie z nowoczesnych technologii – wymagają tego bowiem obowiązujące przepisy krajowe i międzynarodowe.

Regulacji prawnych określających pracę technologię, bezpieczeństwo i ochronę elektrowni jądrowych jest wiele. W praktyce wszystkie jednak narzucają wolną od zagrożeń i awarii pracę reaktorów, jednocześnie, stale podwyższając technologiczną poprzeczkę i wprowadzając nowe wymogi. Oznacza to, że budowane aktualnie elektrownie jądrowe pod względem technologii diametralnie różnią się od wcześniej budowanych tego typu obiektów. Wytwarzają o około 30 proc. mniej odpadów radioaktywnych i jednocześnie minimalizują zagrożenia, w tym to najczęściej dyskutowane – błąd ludzki czy skutki ataku terrorystycznego. Innowacyjnym rozwiązaniem jest są też nowoczesne mechanizmy i automatyczne systemy, które w sytuacji mogącej doprowadzić do zagrożenia, wyłączają i chłodzą reaktor, bez korzystania z jakiegokolwiek zasilania i bez interwencji człowieka.

Na co dzień tysiące ekspertów pracują nad nowymi rozwiązaniami dotyczącymi zasad, warunków i wymogów dotyczących funkcjonowania elektrowni, a tuż za nimi podążają politycy, wprowadzające nowe przepisy. Przykładowo, w przyszłym roku w życie ma wejść kolejna dyrektywa Komisji Europejskiej, która zakłada m.in. przeprowadzanie co sześć lat obowiązkowych przeglądów instalacji jądrowych, wykonywanych przez ekspertów z państw członkowskich oraz co 10 lat – ogólnych testów bezpieczeństwa. Jednocześnie instalowane na terenie Unii Europejskiej reaktory będą musiały być urządzeniami co najmniej III generacji. Tak będzie więc właśnie w Polsce.

Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa obowiązują zresztą już na długo przed samym powstaniem elektrowni. Tym samym, Polsce – po przeprowadzeniu badań środowiskowych oraz wytypowaniu ostatecznej lokalizacji – przeprowadzone zostaną modelowe, cyfrowe analizy ewentualnych awarii. Zebrany w ten sposób materiał publikowany będzie w raporcie bezpieczeństwa, tuż po wytypowaniu dostawcy technologii.

Więcej informacji na temat bezpieczeństwa i budowy pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej znajduje się na stronie www.swiadomieoatomie.pl

Artykuł publikowany jest w ramach cyklu, dotyczącego praktycznych aspektów realizacji tak dużego przedsięwzięcia, jak budowa elektrowni jądrowej. Informacje na ten temat dystrybuowane są dzięki współpracy PGE EJ1 z pomorskimi mediami (m.in. Dziennik Bałtycki, Radio Gdańsk, Express Powiatu Wejherowskiego, Express Powiatu Puckiego, Express Powiatu Lęborskiego i Trojmiasto.pl) a także z portalami gminnymi. Z kolei broszury, zawierające najważniejsze pytania i odpowiedzi dotyczące realizacji inwestycji, które stworzone zostały po rozmowach z przedstawicielami lokalnych społeczności (wójtami, radnymi, sołtysami, przedstawicielami oświaty i lokalnych stowarzyszeń), trafiły do wszystkich gospodarstw domowych na terenie gmin Choczewo, Krokowa i Gniewino.

Tekst: Olga Muchowska
Publikacja w ramach programu ” Świadomie o Atomie” udostępniona przez agencję Media Support Group Sp. z o.o.


20-09-2013r.

powiększ


20-09-2013r.

powiększ


18-09-2013r.

Szanowni Państwo

Wszystkie dzieci serdecznie zapraszamy na spektakl teatralny pt. “Dwie Dorotki”, który odbędzie się w najbliższą niedzielę 22 września 2013 o godz. 16.00 na Zamku w Krokowej.

Bilet wstępu dla dziecka kosztuje 10,- zł. Rodzice i opiekunowie uczestniczą w spektaklu bez dodatkowych opłat.

Wszystkim naszym gościom przybyłym na spektakl oferujemy dania obiadowe i desery z 25 % rabatem.

W przypadku pytań służymy pomocą: tel. +48 58 774 21 11 Z poważaniem Magdalena Olszewska

powiększ


Elektrownia jądrowa: jak wpłynie na zatrudnienie w regionie?

Elektrownia jądrowa pozytywnie wpłynie na lokalny rynek pracy. Zatrudnienie znajdą zarówno pracownicy budowlani podczas realizacji inwestycji, jak i później – eksperci od energetyki jądrowej, personel techniczny, hotelarze, restauratorzy czy właściciele kwater.

Według szacunków Narodowego Centrum Badań Jądrowych, w samej elektrowni pracować będzie blisko 900 osób, w tym około 400 inżynierów i 450 techników oraz 30-osobowa kadra menedżerska i obsługa administracyjna. Na początku część zatrudnionych ekspertów przyjedzie do Polski zza granicy – potrzebni będą bowiem specjaliści z praktycznym doświadczeniem. Później natomiast zwiększać się będzie procent zatrudnionych polskich specjalistów, przede wszystkim tych szkolonych obecnie na polskich uczelniach wyższych, m.in. na Politechnice Gdańskiej i Politechnice Warszawskiej.

Choć budową tak dużej inwestycji jak elektrownia jądrowa zajmować się będą duże konsorcja, część prac wykonywać będą mogły polskie firmy z regionu, jako podwykonawcy większych przedsiębiorstw. Nie będą to zadania takie jak wykonanie najbardziej zaawansowanych systemów czy prace związane bezpośrednio z reaktorem, bo tym zajmą się światowe firmy z wieloletnim doświadczeniem, ale elementy takie jak elektryka czy sterowanie. Ich wartość wyniesie ok. 30 procent wartości inwestycji, co w praktyce oznacza kilkanaście miliardów złotych.

Z kolei pracownicy fizyczni i budowlani czy eksperci, którzy przyjadą do regionu w trakcie budowy elektrowni, stworzą mieszkańcom kolejne możliwości zarobku. Zamieszkają bowiem w kwaterach, pensjonatach i kampusach i korzystać będą ze znajdujących się blisko barów i restauracji, sklepów czy gospodarstw, przez co zapewnią mieszkańcom regionu stały, długoterminowy dochód.

Więcej informacji na temat pracy w elektrowni jądrowej oraz przy jej budowie a także na temat kształcenia przyszłych kadr znajduje się na stronie www.swiadomieoatomie.pl

Artykuł publikowany jest w ramach cyklu, dotyczącego praktycznych aspektów realizacji tak dużego przedsięwzięcia, jak budowa elektrowni jądrowej. Informacje na ten temat dystrybuowane są dzięki współpracy PGE EJ1 z pomorskimi mediami (m.in. Dziennik Bałtycki, Radio Gdańsk, Express Powiatu Wejherowskiego, Express Powiatu Puckiego, Express Powiatu Lęborskiego i Trojmiasto.pl) a także z portalami gminnymi. Z kolei broszury, zawierające najważniejsze pytania i odpowiedzi dotyczące realizacji inwestycji, które stworzone zostały po rozmowach z przedstawicielami lokalnych społeczności (wójtami, radnymi, sołtysami, przedstawicielami oświaty i lokalnych stowarzyszeń), trafiły do wszystkich gospodarstw domowych na terenie gmin Choczewo, Krokowa i Gniewino.

Tekst: Olga Muchowska
Publikacja w ramach programu ” Świadomie o Atomie” udostępniona przez agencję Media Support Group Sp. z o.o.


13-09-2013r.

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w rozpoczyna realizację projektu “Kierunek na pracę – wzmocnienie mobilności na pomorskim rynku pracy” realizowanego pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku.

Jeśli jesteś osobą pozostająca bez zatrudnienia, zamieszkujesz na terenie województwa pomorskiego (z wyłączeniem Trójmiasta) chcesz podjąć pracę na umowę o pracę. W ramach projektu oferujemy:
– poradnictwo zawodowe
– opiekę psychologiczną
– pośrednictwo pracy
– opiekę logistyczną (pomoc w znalezieniu miejsca zamieszkania, zapoznanie osoby z topografią miejscowości i siecią komunikacji publicznej),
– szkolenia – możliwość uzyskania certyfikatów, licencji, uprawnień,
– instrumenty mobilnościowe – refundacje kosztów: przejazdu do pracy, zakwaterowania lub dodatek relokacyjny (pokrycie kosztów dojazdów i/lub zakwaterowania w początkowym okresie zatrudnienia jeśli zatrudnienie jest w odległości powyżej 50 km od miejsca zamieszkania)
– refundacja kosztów opieki nad dziećmi do lat 7 i osobami zależnymi.

Zgłoś się do naszego projektu a pomożemy znaleźć Ci pracę.

Zainteresowane osoby zapraszamy do Regionalnego Centrum Aktywizacji Zawodowej w Wejherowie.
ul. Judyckiego 11, 84-200 Wejherowo
(CH Nanice – I piętro)
Tel. 730 127 545
e-mail:wejherowo.parr@kieruneknaprace.eu
Dorota Chodań
koordynator regionalny

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REKRUTACJI – KLIKNIJ


13-09-2013r.

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie ogłosił nabór wniosków m.in. o przyznanie dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

O dofinansowanie z PUP w wysokości do 20 tys. pln mogą ubiegać się osoby:

– bezrobotne osoby powyżej 50 roku życia,
– bezrobotne osoby do 30 roku życia,
– osoby długotrwale bezrobotne,
– bezrobotne osoby niepełnosprawne.
– zarejestrowane w PUP w Wejherowie.

Wnioski przyjmowane są od 18 września br. do 27 września 2013 r.

Informacja o naborze wniosków dostępna jest na stronie internetowej PUP w Wejherowie – LINK oraz na www.pomorskie.ksu.parp.gov.pl.


13-09-2013r.

Wakacje…

W okresie wakacji, blisko 150 dzieci z terenu Gminy Choczewo uczestniczyło w trzech atrakcyjnych wycieczkach do “Bunkrów Blüchera” w Ustce, skansenu w Klukach, Muzeum Słowińskiego Parku Narodowego w Smołdzinie, Parku Rozrywki w “Dolinie Charlloty” oraz Aquaparku w Redzikowie. Podczas wyjazdu zwiedzały one m.in. wspomniane już wyżej bunkry Blüchera, gdzie czekał na nie wojskowy dryl, dzieci strzelały z łuku, karabinu “paint-ball”, uczestniczyły w warsztatach garncarstwa, szukały “min”, odwiedziły park linowy i zoo, aquapark, wzięły też udział w mini-turnieju gry w kręgle oraz “komórkowym” koncercie życzeń. Nasze pociechy brały aktywny udział w wielu konkursach i zabawach, gdzie uczyły się zdrowej rywalizacji, smaku wygranej i porażki, choć z tym ostatnim bywało różnie… Wycieczki były finansowane ze środków “Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” w Choczewie, natomiast nagrody w konkursach i wodę mineralną dla dzieci fundowało Stowarzyszenie “Latarnik”. Głównym opiekunem i organizatorem była Pani Iwona Ratajczak. Wszystkim dopisywał dobry, wakacyjny humor a wycieczki te miały głównie na celu integrację dzieci i młodzieży, stanowiąc jednocześnie alternatywną formę spędzenia wolnego czasu.

Tekst i zdjęcia: Iwona Ratajczak

powiększ powiększ powiększ powiększ


Elektrownie jądrowe na świecie: jak wpływają na turystykę?

Liczne przykłady zza granicy pokazują, że elektrownie budowane w pobliżu miast czy ośrodków turystycznych nie odstraszają turystów. Co więcej, rozwijający się aktualnie trend turystyki atomowej sprawia, że przyjezdni odwiedzają region nie tylko w sezonie, ale przez cały rok.

– Belgia, elektrownia jądrowa “Tihange”: została zbudowana w sąsiedztwie historycznego miasta Huy, po przeciwnej stronie rzeki Mozy. Według władz miasta, nie zaobserwowano negatywnego wpływu na turystykę, a wręcz przeciwnie. Wycieczki organizowane przez władze elektrowni przyciągają do miasta nowych odwiedzających, co wpływa na rozwój handlu i usług. Ci z kolei, po zapoznaniu się z regionem, wielokrotnie wracają do niego na wakacje.

– Czechy, elektrownia jądrowa “Temelin”: centra Informacyjne tej elektrowni stały się odrębną atrakcją turystyczną. Wyposażone w różnorodne urządzenia i aplikacje edukacyjne przyciągają rzesze zainteresowanych. Ośrodek Vysoký Hrádek, pełniący funkcję tzw. Infopointu przy elektrowni w Temelinie, odwiedziło już 490 tys. gości, czyli średnio ponad 23 tys. osób rocznie. Korzyści widzą mieszkańcy, którzy w coraz większym stopniu popierają energetykę jądrową. Jak pokazują przeprowadzone ostatnio na zlecenie grupy energetycznej CEZ badania, akceptację dla tej formy wytwarzania elektryczności obecnie popiera 66 proc. badanych. To o 2 pkt procentowe więcej niż w ubiegłym roku i aż o 12 proc. więcej niż dwa lata temu. Za rozbudową elektrowni jądrowej w Temelinie jest 64 proc. ankietowanych. Z kolei ponad połowa (53 proc.) popiera budowę na terenie kraju zupełnie nowych zakładów.

– Francja, elektrownia jądrowa “Flamanville”: nie tylko nie odnotowano w niej żadnego negatywnego wpływu na ruch turystyczny, ale zaobserwowano wiele korzyści dla lokalnych przedsiębiorców i rolników, którzy zyskali nową infrastrukturę i nowoczesne zagospodarowanie terenu.

– Hiszpania, elektrownia jądrowa “Vandellos”: najprawdopodobniej jest to najbardziej znany przykład pokazujący, że energetyka jądrowa i turystyka bez problemu współistnieją na danym terenie. “Vandellos” położona jest w gminie Vandellos-l’Hospitalet de l’Infant na wybrzeżu Costa Dorada, w rejonie odwiedzanym co roku przez setki tysięcy turystów, którzy wypoczywają na plaży, w tle której znajduje się elektrownia.

Więcej informacji o wpływie elektrowni jądrowych na turystykę znajduje się na stronie www.swiadomieoatomie.pl

Artykuł publikowany jest w ramach cyklu, dotyczącego praktycznych aspektów realizacji tak dużego przedsięwzięcia, jak budowa elektrowni jądrowej. Informacje na ten temat dystrybuowane są dzięki współpracy PGE EJ1 z pomorskimi mediami (m.in. Dziennik Bałtycki, Radio Gdańsk, Express Powiatu Wejherowskiego, Express Powiatu Puckiego, Express Powiatu Lęborskiego i Trojmiasto.pl) a także z portalami gminnymi. Z kolei broszury, zawierające najważniejsze pytania i odpowiedzi dotyczące realizacji inwestycji, które stworzone zostały po rozmowach z przedstawicielami lokalnych społeczności (wójtami, radnymi, sołtysami, przedstawicielami oświaty i lokalnych stowarzyszeń), trafiły do wszystkich gospodarstw domowych na terenie gmin Choczewo, Krokowa i Gniewino.

Tekst: Olga Muchowska
Publikacja w ramach programu ” Świadomie o Atomie” udostępniona przez agencję Media Support Group Sp. z o.o.


powiększ


Badania lokalizacyjne i środowiskowe: czy mieszkańcy mogą brać w nich udział?

W ostatnim czasie opisywaliśmy kto zajmie się przeprowadzeniem badań lokalizacyjnych i środowiskowych, jak wpłyną one na gminę i kto zajmie się nadzorem tego przedsięwzięcia. Kolejną ważną kwestią, które wzbudzała zainteresowanie mieszkańców podczas spotkań z władzami i przedstawicielami PGE EJ jest to, czy lokalna społeczność może brać udział w badaniach lokalizacyjnych i środowiskowych, a jeśli tak – to w jaki sposób i na jakim etapie.

Badania lokalizacyjne i środowiskowe, których realizacją zajmuje się wyłoniona w przetargu firma WorleyParsons, kilka dni temu weszły w kolejną, drugą fazę. 2 września 2013 r. wykonawca zakończył prace przygotowawcze tzw. mobilizację do projektu, obejmującą szczegółowe planowanie prac w zakresie m.in. zarządzania jakością, bezpieczeństwa prac, zarządzania ryzykiem, ochrony środowiska, opracowania szczegółowych metodyk dla inwentaryzacji przyrodniczej oraz harmonogramu realizacji prac. Tym samym, rozpoczął się drugi etap badań – uruchomienie badań terenowych w lokalizacjach.

Badania prowadzone będą równolegle w dwóch miejscach – Choczewie (gm. Choczewo) oraz Żarnowcu (gm. Gniewino i Krokowa). Po ich przeprowadzeniu powstanie raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Będzie on dokumentem dostępnym publicznie i poddanym konsultacjom społecznym, w którym zawarte zostaną m.in. wyniki z poszczególnych obszarów badań. Tym samym mieszkańcy będą mogli wyrazić swoje opinie czy wątpliwości dotyczące wpływu inwestycji na środowisko naturalne czy lokalną społeczność.

Z kolei w okresie trwania badań, mieszkańcy będą mogli obserwować prowadzone prace wtedy, gdy będzie to dozwolone przepisami bezpieczeństwa – zarówno pracowników jak i osób postronnych. Osoby, które chciałyby zobaczyć jak wygląda przebieg przedsięwzięcia, mogą więc kontaktować się z przedstawicielami Lokalnych Punktów Informacyjnych, by uzyskać szczegółowe informacje na temat tego, gdzie dokładnie i jakie prace trwają.

W sytuacji, gdy wyniki badań dla jednej z lokalizacji będą negatywne, mieszkańcy otrzymają rzetelne informacje na ten temat. Jak podreślają eksperci, należy także zauważyć, że w takim przypadku dana lokalizacja będzie nadal przydatna do eksploatacji w takim samym zakresie, w jakim była użytkowana przed rozpoczęciem badań. Otrzymane szczegółowe wyniki badań będą własnością inwestora, który w każdej tego typu sytuacji może rozważyć możliwość ich udostępnienia, w zależności od potrzeb społeczności. Każdy taki przypadek jest więc rozpatrywany indywidualnie.

Więcej informacji o budowie elektrowni jądrowej znajduje się na stronie www.swiadomieoatomie.pl

Artykuł publikowany jest w ramach cyklu, dotyczącego praktycznych aspektów realizacji tak dużego przedsięwzięcia, jak budowa elektrowni jądrowej. Informacje na ten temat dystrybuowane są dzięki współpracy PGE EJ1 z pomorskimi mediami (m.in. Dziennik Bałtycki, Radio Gdańsk, Express Powiatu Wejherowskiego, Express Powiatu Puckiego, Express Powiatu Lęborskiego i Trojmiasto.pl) a także z portalami gminnymi. Z kolei broszury, zawierające najważniejsze pytania i odpowiedzi dotyczące realizacji inwestycji, które stworzone zostały po rozmowach z przedstawicielami lokalnych społeczności (wójtami, radnymi, sołtysami, przedstawicielami oświaty i lokalnych stowarzyszeń), trafiły do wszystkich gospodarstw domowych na terenie gmin Choczewo, Krokowa i Gniewino.

Tekst: Olga Muchowska
Publikacja w ramach programu ” Świadomie o Atomie” udostępniona przez agencję Media Support Group Sp. z o.o.


Badania lokalizacyjne i środowiskowe: kto jest odpowiedzialny za ich wykonanie?

WorleyParsons – wiodący na światowym rynku dostawca usług dla branży energetycznej zajmie się przeprowadzeniem badań lokalizacyjnych i środowiskowych dla pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej. Firma z pięćdziesięcioletnim doświadczeniem, zatrudnia ponad 40 tysięcy pracowników w 163 lokalizacjach na terenie 41 krajów. Podobne badania jak te w Polsce firma przeprowadziła w wielu elektrowniach jądrowych, w tym w lokalizacjach Kozłoduj i Belene w Bułgarii, a obecnie wykonuje je w Turcji i Arabii Saudyjskiej. Dlaczego właśnie WorleyParsons zajmie się przeprowadzeniem badań w Polsce? Firma ta wygrała bowiem przetarg, do którego łącznie stanęło 10 kandydatów. Procedura zgodnie z prawem zamówień publicznych trwała 2 lata i potwierdziła wiarygodność i profesjonalizm najlepszego wykonawcy.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi i unijnymi, zarówno w trakcie prowadzenia badań, jak i podczas budowy elektrowni, odbywać się będą również niezależne, wieloszczeblowe przeglądy, z których raporty trafią do organów regulacyjnych.

Jednocześnie, zgodnie z umową, jaką PGE EJ 1 zawarła z firmą WorleyParsons, powołane zostaną dwie niezależne naukowe rady nadzorcze nad prowadzonymi badaniami, są to: Komitet Doradczy ds. Technicznych oraz Komitet Seniorów ds. Analiz Zagrożenia Sejsmicznego. Pierwsza z nich będzie przeprowadzała niezależne przeglądy badań geologicznych, geotechnicznych oraz sejsmicznych, w nawiązaniu do przygotowywania Raportu Lokalizacyjnego, Rozdziału Wstępnego Raportu Bezpieczeństwa oraz analiz przeprowadzanych przez wykonawcę. Z kolei Komitet Seniorów ds. Analiz Zagrożenia Sejsmicznego, zgodnie z zaleceniami amerykańskiej komisji dozoru jądrowego, będzie zajmował się przede wszystkim określeniem i oceną źródeł potencjalnych trzęsień ziemi oraz wyborem modeli ich tłumienia. W skład obu nadzroczych organów wejdą zarówno lokalni, jak i zagraniczni eksperci.

System nadzorowania i kontroli określa kilka dokumentów, w tym najważniejszy krajowy – Program Polskiej Energetyki Jądrowej. Zakłada on. m.in. nadzór nad inwestycją Państwowej Agencji Atomistyki oraz innych instytucji i jednostek naukowo-badawczych, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a także Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, co w efekcie ma zminimalizować możliwość pojawienia się jakiegolwiek błędu czy zaniedbania.

Już za tydzień opiszemy udział mieszkańców w badaniach lokalizacyjnych i środowiskowych – czy mogą brać w nich udział, w jaki sposób i na jakim etapie. Więcej informacji o budowie elektrowni jądrowej znajduje się na stronie www.swiadomieoatomie.pl

Artykuł publikowany jest w ramach cyklu, dotyczącego praktycznych aspektów realizacji tak dużego przedsięwzięcia, jak budowa elektrowni jądrowej. Informacje na ten temat dystrybuowane są dzięki współpracy PGE EJ1 z pomorskimi mediami (m.in. Dziennik Bałtycki, Radio Gdańsk, Express Powiatu Wejherowskiego, Express Powiatu Puckiego, Express Powiatu Lęborskiego i Trojmiasto.pl) a także z portalami gminnymi. Z kolei broszury, zawierające najważniejsze pytania i odpowiedzi dotyczące realizacji inwestycji, które stworzone zostały po rozmowach z przedstawicielami lokalnych społeczności (wójtami, radnymi, sołtysami, przedstawicielami oświaty i lokalnych stowarzyszeń), trafiły do wszystkich gospodarstw domowych na terenie gmin Choczewo, Krokowa i Gniewino.

Tekst: Olga Muchowska
Publikacja w ramach programu ” Świadomie o Atomie” udostępniona przez agencję Media Support Group Sp. z o.o.


powiększ


14-08-2013r.

powiększ


14-08-2013r.

Badania lokalizacyjne i środowiskowe: jak wpłyną na mieszkańców i gminę?

Badania lokalizacyjne i środowiskowe nie wpłyną negatywnie ani na gminę i mieszkańców, ani na turystykę czy agroturystykę w regionie. Dostarczą natomiast dane niezbędne do oceny, czy dana lokalizacja jest odpowiednia do budowy elektrowni jądrowej z punktu widzenia środowiska.

Badania lokalizacyjne i środowiskowe nie wpłyną w znaczący sposób na lokalną turystykę czy życie mieszkańców, poprzez wprowadzenie zakazu wejścia na plażę, do lasu czy palenia ognisk. Na niektórych obszarach, w których prowadzone będą prace, zostaną wprowadzone ograniczenia ze względów technicznych czy bezpieczeństwa, jednak będą to nieliczne przypadki, np. wykonywanie odwiertów do badań geotechnicznych. Przykładowo, w lesie, choć tereny konkretnych prac lokalizacyjnych na których będą prowadzone badania zostaną ogrodzone i będą objęte systemem kontroli dostępu, wciąż będzie można zbierać jagody, maliny i grzyby na obszarach wcześniej dostępnych.

Badania, które obejmują także wpływ inwestycji na mieszkańców, dobra materialne czy na zabytki nie wywrą także żadnego wpływu na infrastrukturę drogową. Ulice w regionie będą przejezdne, a czynności wykonywane przez ekspertów nie spowodują wzmożenia ruchu drogowego czy innych utrudnień komunikacyjnych. Podobnie będzie w przypadku uprawiania sportów wodnych – badania będą prowadzone na jeziorze Żarnowieckim, ale nie wpłyną na dostęp do niego, w tym np. uprawianie żeglarstwa.

Lokalna społeczność będzie też mogła w odpowiednim zakresie obserwować badania. Jak wskazują eksperci, podczas badań widzowie są mile widziani, w zakresie dozwolonym przepisami bezpieczeństwa. Z kolei po zakończeniu badań lokalizacyjnych i środowiskowych, powstanie raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, który zostanie udostępniony społeczeństwu, a później poddany konsultacjom społecznym.

Już za tydzień opiszemy kto zajmie się przeprowadzeniem badań lokalizacyjnych i środowiskowych. Więcej informacji o budowie elektrowni jądrowej znajduje się na stronie www.swiadomieoatomie.pl

Artykuł publikowany jest w ramach cyklu, dotyczącego praktycznych aspektów realizacji tak dużego przedsięwzięcia, jak budowa elektrowni jądrowej. Informacje na ten temat dystrybuowane są dzięki współpracy PGE EJ1 z pomorskimi mediami (m.in. Dziennik Bałtycki, Radio Gdańsk, Express Powiatu Wejherowskiego, Express Powiatu Puckiego, Express Powiatu Lęborskiego i Trójmiasto) a także z portalami gminnymi. Z kolei broszury, zawierające najważniejsze pytania i odpowiedzi dotyczące realizacji inwestycji, które stworzone zostały po rozmowach z przedstawicielami lokalnych społeczności (wójtami, radnymi, sołtysami, przedstawicielami oświaty i lokalnych stowarzyszeń), trafiły do wszystkich gospodarstw domowych na terenie gmin Choczewo, Krokowa i Gniewino. 

Tekst: Olga Muchowska
Publikacja w ramach programu ” Świadomie o Atomie” udostępniona przez agencję Media Support Group Sp. z o.o.


09-08-2013r.

Szanowni Państwo

W dniu 31 lipca 2013 r. w Urzędzie Gminy Choczewo, miało miejsce spotkanie z przedstawicielami spółki PGE EJ 1, odpowiedzialnej za proces przygotowań do budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Spotkanie było jedynym z elementów działań informacyjnych i edukacyjnych poświęconych tej inwestycji. Celem spotkania, które odbyło się, były aspekty wpływu inwestycji na najbliższe otoczenie w tym przede wszystkim na sektor turystyki, sektor rekreacji działkowej oraz nieruchomości. W spotkaniu wzięli udział Wójtowie gminy Choczewo oraz Gniewino, reprezentanci PGE EJ 1 oraz przede wszystkim przedstawiciele mieszkańców oraz działkowców nadmorskich miejscowości gminy Choczewo (tj. Lubiatowa i Kopalina). W spotkaniu wzięły udział również osoby związane z komitetem “Nie dla atomu w Lubiatowie”. Uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań i zgłaszania uwag pod adresem PGE EJ 1 i planowanej inwestycji. Pytania i wątpliwości, które nie zostały wyjaśnione od razu, zostały spisane i inwestor obiecał udzielić na nie odpowiedzi.

Władze Gminy zapowiadają organizację kolejnych spotkań zarówno przeciwników jak i zwolenników energetyki jądrowej, gdyż ich głównym celem jest dialog. Pierwszym bezpośrednim efektem spotkania jest uruchomienie dyżurów przedstawicieli PGE EJ 1 w siedzibie IBW PAN w pobliżu plaży w Lubiatowie. Dzięki temu mieszkańcy, działkowcy i turyści z tej miejscowości mogą zgłaszać swoje uwagi, wnioski i pytania do inwestora bez konieczności podróży do Choczewa. Dyżury w Lubiatowie odbywają się do końca wakacji w poniedziałki, środy i piątki w godz. 16.30-19.00.

Wiesław Gębka
Wójt Gminy Choczewo


09-08-2013r.

powiększ


WÓJT GMINY CHOCZEWO
OGŁASZA KONKURS
NA KANDYDATA NA STANOWISKO
DYREKTORA SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA W CHOCZEWIE
UL. SZKOLNA 2 84-210 CHOCZEWO

Treść ogłoszenia – kliknij


06-08-2013r.

Badania lokalizacyjne i środowiskowe dla elektrowni jądrowej: jak przebiegają i gdzie będą prowadzone?

Rozpoczynamy cotygodniowy cykl publikacji, dotyczący praktycznych aspektów realizacji tak dużego przedsięwzięcia, jak budowa elektrowni jądrowej. Informacje na ten temat dystrybuowane są dzięki współpracy PGE EJ1 z pomorskimi mediami (m.in. Dziennik Bałtycki, Radio Gdańsk, Express Powiatu Wejherowskiego, Express Powiatu Puckiego, Express Powiatu Lęborskiego i Trojmiasto.pl) a także z portalami gminnymi. Z kolei broszury, zawierające najważniejsze pytania i odpowiedzi dotyczące realizacji inwestycji, które stworzone zostały po rozmowach z przedstawicielami lokalnych społeczności (wójtami, radnymi, sołtysami, przedstawicielami oświaty i lokalnych stowarzyszeń), trafiły do wszystkich gospodarstw domowych na terenie gmin Choczewo, Krokowa i Gniewino.

Badania lokalizacyjne i środowiskowe są dziś nieodłącznym elementem, poprzedzającym proces realizacji każdej dużej inwestycji. Badania w lokalizacjach “Choczewo” i “Żarnowiec” wykona konsorcjum WorleyParsons, które wygrało ogłoszony przetarg publiczny.

– Badania, które będzie realizował wybrany wykonawca, pozwolą podjąć jedną z najważniejszych decyzji, jaką jest wskazanie docelowej lokalizacji pierwszej polskiej elektrowni jądrowej – powiedział Aleksander Grad, Prezes Zarządu PGE EJ 1 sp. z o.o.

Badania w obu lokalizacjach będą trwały równolegle, a ich głównym zadaniem będzie sprawdzenie, która z potencjalnych lokalizacji – w kontekście środowiska naturalnego i bezpieczeństwa – jest najlepsza pod budowę elektrowni jądrowej. Jak podkreślają przedstawiciele PGE EJ, badania terenowe oraz analizy wskażą też jak do minimum można ograniczyć ewentualne negatywne aspekty realizacji inwestycji.

Badania w dwóch lokalizacjach prowadzone będą równolegle, a ich zakres będzie taki sam. Badania środowiskowe potrwają 12 miesięcy i przede wszystkim dostarczą informacji na temat wpływu inwestycji na środowisko przyrodnicze, zdrowie i warunki życia ludzi, zabytki i dobra materialne oraz na dostępność złóż i kopalin. W praktyce, aby takie dane pozyskać, eksperci będą musieli przeprowadzić dokładną inwentaryzację fauny i flory i zbadać zarówno środowisko lądowe, jak i wodne, a w tym – morskie. Będą więc m.in. przeszukiwać teren, obserwować zwierzęta i ich ślady, prowadzić odłowy i nasłuchy, rozmawiać z leśnikami, rybakami i mieszkańcami. W trakcie badań zostanie oceniony też aktualny stan środowiska, w tym poziom zanieczyszczenia i występowanie izotopów promieniotwórczych w gruncie, wodach powierzchniowych i podziemnych oraz atmosferze.

Z kolei badania lokalizacyjne wykażą jak panujące w danym miejscu warunki mogą wpływać na bezpieczeństwo funkcjonowania elektrowni jądrowej. Takie dane uzyskane zostaną m.in. dzięki pomiarom sejsmicznym, geologicznym, hydrogeologicznym (badaniom wód podziemnych), hydrologicznym i meteorologicznym.Badania lokalizacyjne obejmą także analizę danych o gęstości zaludnienia i zagospodarowaniu terenu. Dodatkowo oceniane będą ryzyka wystąpienia nagłych zdarzeń, które mogłyby mieć wpływ na bezpieczeństwo elektrowni. Jak wskazują eksperci, chodzi tu zarówno o zdarzenia będące skutkiem działania człowieka, jak i skutkiem oddziaływania przyrody. Pod uwagę brane będą więc takie dane jak odległość od lotnisk czy zakładów przemysłowych, naturalne ryzyko pożarów czy występowanie pyłów atmosferycznych.

Badania lokalizacyjne potrwają 24 miesiące, a środowiskowe – 12 miesięcy. Na podstawie ich wyników zostanie przygotowany Raport o ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, który przedstawiony zostanie Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska, który na jego podstawie dokona oceny i przeprowadzi proces konsultacji krajowych i międzynarodowych, a następnie wyda decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla tej inwestycji.

Jak zapowiadają specjaliści, prace związane z badaniami środowiskowymi i lokalizacyjnymi nie powinny być uciążliwe dla mieszkańców ani przyjezdnych. Są to badania naukowe, które nie będą mieć negatywnego wpływu na środowisko. Przy projekcie – w zależności od danej fazy badań – pracować będzie od 25 do 60 osób w jednej lokalizacji.

Już za tydzień opiszemy jak przebiegają badania lokalizacyjne i środowiskowe. Więcej informacji o budowie elektrowni jądrowej znajduje się na stronie www.swiadomieoatomie.pl

Tekst: Olga Muchowska
Publikacja w ramach programu ” Świadomie o Atomie” udostępniona przez agencję Media Support Group Sp. z o.o.


Nowy wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego!

Wójt Gminy Choczewo informuje, że Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 789) zmieniony został wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Wniosek należy złożyć w terminie od 1 sierpnia 2013 r. do 31 sierpnia 2013 r.
Do wniosku należy dołączyć faktury dokumentujące zakup oleju napędowego w okresie od 01.02.2013 r. do 31.07.2013 r.
Nowy, obowiązujący wniosek można pobrać w Urzędzie Gminy Choczewo pok. nr 9 lub z załącznika, który publikujemy poniżej.

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego – kliknij


01-08-2013r.

II Maraton Rolkarski o Puchar Wójta Gminy Choczewo 2013r.

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom!

powiększ powiększ powiększ powiększ

 

WYNIKI MARATONU – KLIKNIJ

GALERIA ZDJĘĆ – KLIKNIJ

 


01-08-2013r.

powiększ


01-08-2013r.

powiększ


16-07-2013r.

powiększ

powiększ


BEZPŁATNY DOJAZD AUTOBUSAMI NA DNI GMINY CHOCZEWO

(kliknij aby powiększyć)

powiększ


powiększ


powiększ

REGULAMIN

ZAPISY INTERNETOWE – https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=882

 


powiększ


powiększ


powiększ


16-07-2013r.

Zdjęcia ze spotkania polskich szefów kuchni
“Gotujemy Pro Nature Choczewo 2013”

powiększ powiększ powiększ powiększ powiększ

 

Więcej zdjęć i informacje znajdą Państwo na stronie http://restauracjametamorfoza.pl/index.php/info

 


16-07-2013r.

powiększ

WIĘCEJ INFORMACJI

PLAN SYTUACYJNY


16-07-2013r.

powiększ


15-07-2013r.

powiększ

 

PROGRAM IMPREZY – kliknij


12-07-2013r.

Prezydent Fundacji Gospodarczej – Bezrobotnym Sławpol – Wolna Przedsiębiorczość Sławomir Ziembiński zaprasza na prelekcję dotyczącą odnawialnych źródeł energii. W dniu 15.07.2013 w sali konferencyjnej UG Choczewo zapraszamy na godz. 14.00.


12-07-2013r.

PONIŻEJ PREZENTUJEMY ZDJĘCIA Z ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO KLAS III GIMNAZJUM

powiększ powiększ powiększ powiększ


12-07-2013r.

powiększ powiększ


10-07-2013r.

powiększ


09-07-2013r.

powiększ


09-07-2013r.

powiększ


09-07-2013r.

Urząd Gminy Choczewo informuje, że osoby kierujące pensjonatami, domami wczasowymi, wypoczynkowymi, kempingami, polami biwakowymi albo podobnymi obiektami usługowymi zobowiązane są do poboru opłaty miejscowej od osób przebywających czasowo w celach wypoczynkowych, turystycznych i szkoleniowych w w/w obiektach.
Powyższe wynika z Uchwały Rady Gminy Choczewo Nr XI/77/11 z dnia 14 listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek opłaty miejscowej w gminie Choczewo, terminu płatności i sposobu jej poboru.
Zgodnie z w/w Uchwałą stawka opłaty miejscowej wynosi 1,50 zł od osób dorosłych oraz 0,80 zł od młodzieży szkolnej za każdy dzień pobytu. Opłaty miejscowej nie pobiera się od dzieci do lat 7.
W przypadku prowadzenia wyżej wymienionych usług należy zgłosić się do Urzędu Gminy Choczewo pok. nr 9 w celu pobrania kwitariusza oraz imiennego upoważnienia uprawniającego do poboru opłaty.
Nie pobranie kwitariusza spowoduje zainkasowanie opłaty miejscowej przez wyznaczoną i upoważnioną z Urzędu Gminy osobę.
Sezonowy wynajem pokoi dla turystów w okresie letnim podlega podatkowi od nieruchomości wg stawki związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej. Stosownie do treści art. 6 ust. 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2010 r. Nr 95 poz. 613 ze zm.) właściciele nieruchomości winni dokonać korekty deklaracji podatkowych w tym zakresie za czas wynajmu.


02-07-2013r.

powiększ


02-07-2013r.

powiększ


25-06-2013r.

powiększ


25-06-2013r.

powiększ


25-06-2013r.

powiększ powiększ


20-06-2013r.

powiększ powiększ


20-06-2013r.

powiększ


10-06-2013r.

PONIŻEJ PREZENTUJEMY ZDJĘCIA Z DNIA DZIECKA – 07.06.2013r.

powiększ powiększ powiększ powiększ powiększ powiększ


10-06-2013r.

powiększ


04-06-2013r.

W związku z chwilową awarią konta wiesci1@gmail.com, proszę przesyłać informacje na adres: wiesci13@gmail.com . Przepraszam za niedogodności!
Artykuły i informacje do zmieszczenia w czerwcowych “Wieściach Choczewskich” proszę dostarczyć do 18.06.2013 r.
pozdrawiam,
Wioletta Wójcik


04-06-2013r.

powiększ powiększ


03-06-2013r.

powiększ


31-05-2013r.

powiększ


28-05-2013r.

powiększ


24-05-2013r.

powiększ


24-05-2013r.

powiększ

REGULAMIN

ZGŁOSZENIE


22-05-2013r.

Fundacja Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Terapii Uzależnień “CEGIEŁKA NADZIEI”, przekazuje informację dla rodzin dzieci niepełnosprawnych o możliwościach rehabilitacji w profesjonalnych Ośrodkach Rehabilitacyjnych wspomaganych przez Organizację Pożytku Publicznego jakimi są Fundacje Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym. Na stronach internetowych można dowiedzieć się o możliwościach rehabilitacji, a co najważniejsze sposobie i możliwościach dofinansowania pobytów turnusowych dla dzieci niepełnosprawnych i procedurze ich otrzymania.

Kontakty:

Fundacja Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Terapii Uzależnień “Cegiełka Nadziei”
tel. 67/216 7539, 603 644 304
Strona: www.cegielkanadziei.pl
Osoba do kontaktu Marcin Zwieńczak

Ośrodek Hipoterapii i Rehabilitacji dla dzieci Niepełnosprawnych
Stobno 89, 64-905 Stobno
tel. 67/216 9002, 607 302 322, 607 030 802
Strona: www.stecrom.pl
email: stecrom@poczta.onet.pl
Osoba do kontaktu Samanta Partyka


22-05-2013r.

Drodzy Twórcy Lokalni,

Stowarzyszenie “Bursztynowy Pasaż” Lokalna Grupa Działania zaprasza do udziału w kolejnej już odsłonie konkursu pn. “Bursztynówka 2013 – rękodzieło i kulinaria”. Podobnie jak w roku poprzednim prace oceniane będą w dwóch kategoriach, na najlepszy produkt rękodzielniczy oraz kulinarny. Przedsięwzięcie ma za zadanie rozwój bazy produktów lokalnych oraz promocje samych autorów prac. Finałem konkursu będzie prezentacja i nagrodzenie najlepszych z nadesłanych prac, podczas dużej imprezy w jednej z Gmin naszego obszaru. Osoby zainteresowane tematyką konkursu, będą również mogły bezpłatnie promować swoje dzieła na łamach folderu o produktach lokalnych. Dlatego serdecznie zachęcamy Państwa do zgłaszania swoich prac w zakresie kulinariów oraz rękodzieła do dnia 1 lipca br. W ramach konkursu przewidziano przyznanie atrakcyjnych nagród, w tym szczególne wyróżnienia dla prac z użyciem Bursztynu.
Formularz oraz regulamin konkursu są dostępne na naszej stronie internetowej: www.bursztynowypasaz.pl
.
W sprawach dotyczących konkursu do Państwa dyspozycji jest Pan Tomasz Madaj, tel. 58 673 20 57, t.madaj@bursztynowypasaz.pl .

powiększ


20-05-2013r.

15 maja 2013 roku o godzinie 11.00 w Sali Okrągłej im. Lecha Bądkowskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku odbył się wielki finał konkursu “My Europejczycy, czyli Pomorskie w Unii – konkurs wiedzy dla gimnazjalistów”.

Ideą przewodnią konkursu było upowszechnienie wiedzy o województwie pomorskim oraz Unii Europejskiej wśród gimnazjalistów (historia unii, swobody obywatelskie i fundusze europejskie).
Do I etapu na szczeblu powiatowym zgłosiło się 107 szkół z całego województwa pomorskiego, które rywalizowały ze sobą w 20 powiatach. I miejsce w powiecie wejherowskim zajął zespół z naszego gimnazjum w składzie: Małgorzata Grabowska, Iga Witkowska, Kornelia Stankowska. Gimnazjalistki zostały przygotowane przez p. Henrykę Soboń. Po czterech godzinach zmagań w konkursie finałowym w Gdańsku zdecydowaną większością punktów ponownie zwyciężyły nasze uczennice.
Główną nagrodą w konkursie jest wycieczka szlakiem Funduszy Europejskich po Warszawie oraz dodatkowe 10 punktów na świadectwie. Gratulujemy.

Konkurs współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.

powiększ powiększ


20-05-2013r.

powiększ


17-05-2013r.

powiększ


16-05-2013r.

I MIĘDZYGMINNY MŁODZIEŻOWY BIEG PRZEŁAJOWY
“SZLAKIEM JEZIORA CHOCZEWSKIEGO”
01.06.2013r.

powiększ powiększ

TRASA BIEGU

ZGODA RODZICÓW


10-05-2013r.

Puchar i I Miejsce dla harcerzy z Choczewa

Harcerze z naszej gminy (10 WLDH “WILKI”) w dniach 26-28.04.2013r. wzięli udział w II MANEWRACH TECHNICZNO – OBRONNYCH ZHP, organizowanych przez ZHP Hufiec Wejherowo i Szczep Luzino.
W przygotowania zadań dla harcerzy, harcerzy starszych i wędrowników zaangażowano Państwową Straż Pożarną, Straż Miejską, Policję, Szefa Bezpieczeństwa Powiatu Wejherowskiego i Ratowników Medycznych.
Dodatkowo odwiedziła nas Grupa Antyterrorystyczna z Gdańska.

Zadania były naprawdę różne – poprzez nocny bieg na orientację InO po Wejherowie oraz okolicznych lasach (ok. 5 godzin) do biegu patrolowego przez cały kolejny dzień wraz z wykonywaniem ciekawych zadań na trasie (strzelnica, “gaszenie” pożaru, poszukiwanie zaginionego, przemyt ludzi, przeprawa przez bagna, udzielanie pomocy podczas utraty przytomności itp.) Wszystkie zadania w trakcie manewrów były punktowane…“WILKI” zdobyły puchar, zajmując I MIEJSCE !
W manewrach wzięło udział 18 patroli harcerskich (z Luzina, Wejherowa, Gdyni, Gdańska i z Choczewa), a naszą drużynę reprezentował patrol w składzie: Iga Witkowska, Paweł Woźniak, Mateusz Kesler, Szymon Wejer i Artur Grabiński .

powiększ powiększ


10-05-2013r.

W związku z niewielkim zainteresowaniem bezpłatnymi szkoleniami z zakresu wypełniania wniosku w ramach tzw. “małych projektów” czyli operacji, które mają na celu aktywizację społeczności lokalnej, Wnioskodawców wszystkich gmin obszaru LGD Bursztynowy Pasaż zapraszamy na szkolenie do Wicka.
Odbędzie się ono w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu 15 maja br. o godzinie 10.00.


30-04-2013r.

powiększ


30-04-2013r.
Wynik otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych w zakresie: Wspieranie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Choczewo poprzez prowadzenie zajęć w różnych dyscyplinach sportu oraz organizację imprez sportowych, w szczególności zawodów sportowych i turniejów w 2013 roku
Więcej informacji …


26-04-2013r.

powiększ


26-04-2013r.

powiększ


24-04-2013r.

Konkurs “Piękna Wieś Pomorska 2013”

Wójt Gminy Choczewo zaprasza do udziału w tegorocznej edycji konkursu “Piękna Wieś Pomorska 2013” w Gminie Choczewo.
Konkurs organizowany jest w 2 kategoriach: “Wieś” i “Zagroda” a jego główną ideą jest ochrona i poprawa wartości krajobrazu przyrodniczego oraz kulturowego pomorskich wsi i jakości życia na wsi, a także podniesienie atrakcyjności wypoczynkowej obszarów wiejskich, aktywizacja i integracja społeczności lokalnej. Warunkiem uczestnictwa jest złożenie stosownej karty zgłoszenia do tut. urzędu w terminie do 15 maja 2013 roku.
Uczestnikami konkursu nie mogą być laureaci I, II, i III miejsc w poprzednich 3 edycjach konkursu w kategorii “Zagroda” oraz laureaci I miejsc w kategorii “Wieś” w poprzednich 3 edycjach konkursu.
Organizatorami Konkursu “Piękna Wieś Pomorska 2013” są: Województwo Pomorskie, Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Pomorskiego oraz Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku.
Współorganizatorami Konkursu “Piękna Wieś Pomorska 2013” są natomiast urzędy gmin i starostwa powiatowe w województwie pomorskim.
Celem Konkursu “Piękna Wieś Pomorska 2013” jest promocja aktywnego udziału społeczności wiejskich w zrównoważonym rozwoju swojego otoczenia i poprawie jego estetyki.
Regulamin konkursu oraz karty zgłoszeniowe dostępne są u właściwych Sołtysów oraz na stronach: www.pomorskie.eu
www.pomorskie.ksow.pl
www.podr.pl


23-04-2013r.

powiększ


22-04-2013r.

powiększ


22-04-2013r.

powiększ


19-04-2013r.

W dniach 17-31 maja 2013 Stowarzyszenie “Bursztynowy Pasaż” organizuje nabór wniosków do dofinansowania w ramach tzw. „małych projektów” czyli operacji, które mają się przyczynić do integracji i aktywizacji społeczności z obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju.
Dofinansowanie dla Wnioskodawców wynosi 80% sumy kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 50 tys. złotych.
Przed konkursem, odbędą się szkolenia we wszystkich gminach.
Konkurs jak i szkolenia są współfinansowane ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

TREŚĆ OGŁOSZENIA O SZKOLENIACH


15-04-2013r.

powiększ powiększ


12-04-2013r.

powiększ

powiększ powiększ powiększ powiększ


12-04-2013r.

powiększ

WIĘCEJ INFORMACJI – kliknij


09-04-2013r.

powiększ


powiększ

Zawiadomienie Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii
Wskazówki dla mieszkańców
Wskazówki dotyczące postępowania


Wójt Gminy Choczewo o g ł a s z a otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych w zakresie: Wspieranie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Choczewo poprzez prowadzenie zajęć w różnych dyscyplinach sportu oraz organizację imprez sportowych, w szczególności zawodów sportowych i turniejów na 2013 rok. Otwórz….


04-04-2013r.

powiększ powiększ


28-03-2013r.

Dnia 23 marca 2013r. odbyły się XIII Powiatowe Mistrzostwa w Piłce Siatkowej Pracowników Samorządowych. W turnieju wzięło udział 8 drużyn z naszego powiatu.
Ostateczna klasyfikacja wyglądała następująco:
I miejsce – UG Luzino
II miejsce – UM Rumia
III miejsce – Starostwo Powiatowe w Wejherowie
IV miejsce – UG Choczewo
V miejsce – UG Gniewino
VI miejsce – UG Linia
VII miejsce – UG Łęczyce
VIII miejsce – UM Wejherowo

Najlepszą siatkarką została wybrana Agnieszka Stankiewicz – UM Rumia.
Najlepszym siatkarzem został wybrany Robert Sawicki – UM Rumia.
Najsympatyczniejszą drużyną została wybrana ekipa z Choczewa.

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom i zapraszamy za rok.

powiększ powiększ powiększ powiększ


28-03-2013r.

powiększ


28-03-2013r.

powiększ

Aktywny link do filmu: http://www.porzadnepomorze.pl/index.php/item/175-odpady


19-03-2013r.

powiększ


18-03-2013r.

Informujemy, że 09.04.2013 r. o godzinie 13.00 w sali konferencyjno-wystawowej Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Choczewie, odbędzie się spotkanie Choczewskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych “PROMYK NADZIEI”.


14-03-2013r.

POWIATOWY ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH W WEJHEROWIE
zaprasza do wzięcia udziału w konkursie fotograficzno-plastycznym:

“Powiat wejherowski okiem plastyka i fotografa”.

Kliknij tutaj po więcej informacji.


12-03-2013r.

powiększ


12-03-2013r.

Szanowni Państwo,
Lokalna Grupa Rybacka “Pradolina Łeby” ma zaszczyt zaprosić Państwa na szkolenie z rozliczania wniosków, które odbędzie się dnia 25 marca br., o godz. 10.00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Wicku.
Pragniemy zaznaczyć, iż w szkoleniu będą uczestniczyć reprezentanci Urzędu Marszałkowskiego z Gdańska.
Szkolenie ma na celu uzupełnienia Państwa wątpliwości odnośnie rozliczanych projektów.


12-03-2013r.

powiększ


11-03-2013r.

powiększ


07-03-2013r.

powiększ


07-03-2013r.

powiększ


05-03-2013r.

powiększ


05-03-2013r.

powiększ powiększ powiększ


01-03-2013r.

Informujemy, że 12.03.2013 r. o godzinie 13.00 w sali konferencyjno-wystawowej Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Choczewie, odbędzie się spotkanie Choczewskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych “PROMYK NADZIEI”.


01-03-2013r.

powiększ


27-02-2013r.

powiększ


26-02-2013r.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.doc – pobierz

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.pdf – pobierz

Wzór sposobu wypełnienia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami – pobierz

powiększ


08-02-2013r.

powiększ

powiększ powiększ powiększ powiększ powiększ


06-02-2013r.

powiększ


06-02-2013r.

powiększ


06-02-2013r.

powiększ


01-02-2013r.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego “Powszechna Edukacja” Sp. z o.o., informuje, że w punktach przedszkolnych w Ciekocinie i Zwartowie są miejsca dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Deklaracje uczestnika można odebrać w UG w Choczewie w godzinach urzędowania.
Informacje telefoniczne od godz. 08 do 15: 58 572 39 13, 58 572 39 40, lub bezpośrednio w punktach w Ciekocinie i Zwartowie.
Opłata miesięczna za 1 dziecko wynosi 50,00 zł.
Warto zainwestować w edukację naszych pociech.
Serdecznie zapraszamy.


23-01-2013r.

powiększ


23-01-2013r.

powiększ powiększ

Zdjęcia z XXI finału WOŚP

powiększ powiększ powiększ powiększ powiększ powiększ


17-01-2013r.

powiększ powiększ

Szczegółowy zakres nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przedstawiają uchwały Rady Gminy Choczewo:

Uchwała w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Choczewo

Uchwała w sprawie metody opłaty oraz stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokoœci opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług komunalnych

 

powiększ

Wniosek o rozwiązanie umowy na odbiór odpadów – kliknij


15-01-2013r.

powiększ

Informujemy – edukujemy – wspieramy, tak brzmi hasło kampanii “Porządne Pomorze”, realizowanej w ramach projektu “Zrównoważone gospodarowanie odpadami na terenie województwa pomorskiego”. Organizatorem kampanii jest Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa z Kwidzyna. Celem projektu jest promowanie zadań informacyjnych i edukacyjnych, wzmocnienie współpracy pomiędzy samorządami w zakresie wdrażania nowej ustawy o utrzymaniu czystoœci i porządku w gminach. Przedstawienie podstaw prawnych w zakresie przepisów dot. gospodarki odpadami, aktów prawa miejscowego, gmin należących do danego regionu gospodarki odpadami na terenie woj. pomorskiego.
Zachęcamy do odwiedzenia strony www.porzadnepomorze.pl


14-01-2013r.

powiększ

TREŚĆ OGŁOSZENIA


02-01-2013r.

Przekazanie i poświęcenie nowego wozu strażackiego dla OSP Choczewo w dniu 15.12.2012 r.

powiększ powiększ powiększ powiększ powiększ powiększ powiększ powiększ


02-01-2013r.

Zdjęcia ze Spotkania Opłatkowego Osób Niepełnosprawnych, które odbyło się dnia 04.12.2012 r. w Zespole Szkół w Choczewie.

powiększ powiększ powiększ powiększ powiększ powiększ


Starsze informacje:

Rok 2012
Rok 2011 i 2010