Czyste Powietrze

Informacja o dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku realizacji zadania p.n.:

„Czyste powietrze w Gminie Choczewo”

W dniu 17.10.2018 r. została zawarta umowa dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na dofinansowanie realizacji zadania p.n.: “Modernizacja źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych”.

Koszt kwalifikowany zadania: 23.500,02 zł.

Kwota dotacji wyniosła 7.050,00 zł.

Uzyskane dofinansowanie na modernizację systemów grzewczych poprzez likwidację kotłów i pieców opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła energii (kotły opalane biomasą), przyczyniło się do osiągnięcia efektu rzeczowego i ekologicznego, mającego na celu redukcję emisji substancji szkodliwych do atmosfery. W ramach zadania zostały wymienione 2 piece węglowe na kotły opalane biomasą.

W wyniku zrealizowanego zadania zredukowano emisję dwutlenku węgla o 19,191 Mg/rok, pyły ogólne o 0,185 Mg/rok, dwutlenek siarki o 0,095 Mg/rok , tlenek węgla o 0,410 Mg/rok. Emisja równoważna została zredukowana o 0,837 Mg/rok.