Rada Gminy

Rada Gminy Choczewo
VII kadencji: 2014 – 2018

Łasiński Krzysztof – Przewodniczący
Małkowski Andrzej – Wiceprzewodniczący
Cupryniak Mateusz
Detlaff Jerzy
Fleming Franciszek
Fleming Sabina
Kowalski Rafał
Kozłowski Grzegorz
Kropidłowska Sylwia
Lademan Teresa
Nowak Bronisław
Sarzyński Zbigniew
Szafoni Zbigniew
Waloch Krzysztof
Zielaskiewicz Michał

Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy Choczewo w każdy poniedziałek od godz. 15.30 do 17.00 w sali Konferencyjno – Wystawowej Centrum Informacji Turystycznej w Choczewie.

Komisje stałe Rady Gminy:

Komisja Budżetowa
Grzegorz Kozłowski – przewodniczący
członkowie:
Andrzej Małkowski
Jerzy Detlaff
Sabina Fleming
Mateusz Cupryniak

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Turystyki
Zbigniew Szafoni – przewodniczący
członkowie:
Franciszek Fleming
Rafał Kowalski
Grzegorz Kozłowski
Teresa Lademan
Krzysztof Waloch

Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu
Krzysztof Łasiński – przewodniczący
członkowie:
Zbigniew Sarzyński
Michał Zielaskiewcz

Komisja Rewizyjna
Sylwia Kropidłowska – przewodnicząca
członkowie:
Teresa Lademan
Sabina Fleming