70 +

Informujemy, że Gmina Choczewo wyszła naprzeciw potrzebom naszych seniorów i wprowadziła darmowe przejazdy PKS-em na terenie Gminy dla osób powyżej 70 roku życia.

W dniu wczorajszym Wójt Gminy Choczewo oficjalnie przekazał na ręce Gminnej Rady Seniorów bilety, które ważne są od 1 czerwca  do 31 grudnia br. i obejmują osoby, które w dniu przejazdu mają   skończone 70 lat.

„Jesteśmy bardzo wdzięczni za przyjęcie wniosku Gminnej Rady Seniorów przez Wójta Gminy oraz Radzie Gminy za podjęcie uchwały pozwalającej seniorom na darmowe przejazdy na terenie gminy Choczewo. Zależało nam aby pomóc najstarszym mieszkańcom, którzy często mają bardzo niskie emerytury, renty albo żyją z zasiłku a ich wiek nie pozwala już na prowadzenie samochodu. Darmowe przejazdy do sołectw, apteki, sklepu czy lekarza będą dużą pomocą a jednocześnie pozwolą na aktywizację osób starszych w życiu gminy”. – komentuje Jerzy Żuczek, Przewodniczący Gminnej Rady Seniorów.

This entry was posted in Aktualności. Bookmark the permalink.