Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wejherowie uprzejmie informuje, iż od 1 lutego 2022 roku badanie mięsa świń pozyskanego na użytek własny na obecność włośni metodą kompresorową będzie niewystarczające. W związku z powyższym próbki mięsa należy przekazać lub zlecić ich pobranie urzędowemu lekarzowi weterynarii, który następnie przekaże je do badania do pracowni w Lęborku. Przekazywanym próbkom powinny towarzyszyć wypełnione dokumenty pozwalające na jego identyfikację.

This entry was posted in Aktualności. Bookmark the permalink.