PSE podsumowały konsultacje społeczne w sprawie przebiegu linii 400 kV i ustaliły jej trasę w województwie pomorskim.
W 2021 r. inwestor zaproponował pierwsze przebiegi linii elektroenergetycznych i przeprowadził wiele spotkań – z władzami gmin objętych inwestycjami, właścicielami nieruchomości, mieszkańcami oraz licznymi instytucjami zaangażowanymi w przedsięwzięcie.
https://pomorzedajemoc.pse.pl/

This entry was posted in Aktualności. Bookmark the permalink.