Aktualności LGD “Dorzecze Łeby” sierpień 2017

Pierwsze konkursy za nami!

25 lipca 2017 roku odbyły się posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania „Dorzecze Łeby”, na których zostały rozstrzygnięte trzy konkursy dla samorządów:

  1. Stworzenie publicznej infrastruktury zarządzania antropopresją tworzącą podstawę do oferty turystycznej
  2. Rozwój ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury publicznej i infrastruktury kultury bazująca na tradycjach obszaru, szczególnie morskich i rybackich
  3. Wspieranie budowy i promocja marki obszaru w oparciu o zintegrowane pakiety turystyczne łączące lokalne produkty i usługi rybackie

W odpowiedzi na konkursy wpłynęło 8 wniosków na łączną kwotę wsparcia w wysokości 992 872,54 zł.  Projekty dotyczą głównie niekomercyjnej, ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, z której będą korzystać w niedalekiej przyszłości mieszkańcy i turyści na obszarze LGD „Dorzecze Łeby”.

W ramach złożonych wniosków będą m.in. zagospodarowane szlaki rowerowe i konne w Gminie Cewice, zmodernizowane szlaki pieszo jezdne przy przystani żeglarskiej w Lubowidzu, powstaną lub zostaną zmodernizowane ścieżki rowerowe wraz z miejscami postojowymi i chodniki w Gminie Wicko i Nowa Wieś Lęborska, nastąpi urządzenie Parku Misjonarzy Oblatów w Łebie oraz zostaną zagospodarowane i oznaczone szlaki turystyczne wzmacniające markę obszaru w Gminie Choczewo. Realizacja projektów zaplanowana jest na 2018 rok.

 

Następny nabór wniosków, tym razem dla przedsiębiorców, zostanie przeprowadzany od 2 do 30 października 2017 roku. Będzie poprzedzony spotkaniem konsultacyjno-informacyjnym oraz doradztwem indywidualnym dla osób, które chcą założyć lub rozszerzyć działalność gospodarczą.

Spotkanie konsultacyjne – GOKiS Wicko 18.09.2017 godzina 13 – ta

Doradztwo indywidulane – GOKiS Wicko 19.09.2017 godzina 9 – 16 tej .

Aktualności, szczegółowe informacje dotyczące konkursów, kryteriów oceny, wzory dokumentów wraz z instrukcjami znajdują się na naszej stronie internetowej: www.dorzeczeleby.pl

Biuro LGD „Dorzecze Łeby”

This entry was posted in Aktualności. Bookmark the permalink.