ANKIETA – Lokalna Strategia Rozwoju dla LGD „Dorzecze Łeby”

Dziękujemy wszystkim z Państwa, którzy uczestniczyli w spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania „Dorzecze Łeby” na lata 2014 – 2020, które odbyło się 14 października w Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Choczewie.

 

Chcielibyśmy również prosić o wypełnienie ankiety, której wyniki posłużą do odpowiedniego skierowania środków finansowych.

A N K I E T A

Przed wypełnieniem ankiety zaleca się przeanalizowanie prezentacji ze spotkań konsultacyjnych dostępnej na stronie internetowej www.dorzeczeleby.pl

Prosimy również o przesyłanie swoich ewentualnych uwag do 23 października do godziny 15.30 na  formularzu zamieszczonym poniżej:

Karta uwag do Lokalnej Strategii Rozwoju

Wypełniony formularz należy złożyć w formie:
• pisemnej na adres Stowarzyszenia: Al. Św. Jakuba Ap. 25, 84-360 Łeba
lub
• elektronicznie na adres e-mail: strategia@dorzeczeleby.pl

This entry was posted in Aktualności. Bookmark the permalink.