#cyrkbezzwierząt w Gminie Choczewo

W związku z wieloma zapytaniami oraz sezonem „cyrkowym” informujemy, że Gmina Choczewo jest przyjazna zwierzętom i tym samym nie zaprasza na teren Gminy cyrków z dzikimi zwierzętami.

Przychylamy się do opinii Komitetu Psychologii PAN cyt.:

“Występy cyrkowe z udziałem zwierząt cieszą się dużą popularnością wśród dzieci, które są zachęcane do korzystania z tego typu rozrywki przez rodziców, szkoły, media i najbardziej zainteresowane tym zespoły cyrkowe. Dzieci obserwują na arenie zwierzęta zmuszane do zachowań i wykonywania sztuczek, które nie należą do repertuaru ich zachowań naturalnych. Po występach często oglądają je w ciężarówkach, klatkach czy na uwięzi, co może utrwalać ich przekonanie, że nie ma niczego złego w takim traktowaniu zwierząt w niewoli.

Wiele zwierząt, zwłaszcza dzikich, od młodości poddawanych jest brutalnym metodom tresury, aby wymusić na nich uległość i posłuszeństwo. W sezonie cyrkowym zwierzęta nieustannie transportuje się w ciasnych i ciemnych ciężarówkach do kolejnych miejscowości na trasie. Większość czasu spędzają w ciasnych klatkach bądź na uwięzi, co pozbawia je odpowiedniej przestrzeni do życia, uniemożliwia im zaspokajanie swoich podstawowych potrzeb życiowych, w tym nawiązywanie relacji społecznych z innymi przedstawicielami swojego gatunku.

 

Kiedy cyrk stacjonuje w danym miejscu, zwierzęta często są uwiązane na krótkim sznurze lub łańcuchu. Również występ na arenie jest dla zwierząt stresujący, ze względu na światła, głośną

muzykę i tłum hałasujących ludzi. Poza sezonem zwierzęta trzymane są w tzw. kwaterach zimowych, często małych i obskurnych pomieszczeniach. U wielu zwierząt cyrkowych takich jak lwy, tygrysy czy słonie można zaobserwować stereotypie, będące manifestacją powstających zaburzeń psychicznych. Przyczyną tych zachowań jest głównie permanentny stres, wynikający z izolacji oraz bardzo małej przestrzeni, w której te zwierzęta są przetrzymywane. Wiele krajów na świecie zakazało wykorzystywania wszystkich, bądź przynajmniej dzikich zwierząt w cyrkach.

Spektakle cyrkowe z udziałem zwierząt są pozbawione walorów edukacyjnych, a także potencjalnie szkodliwe dla procesu wychowania młodych ludzi. Warto wspomnieć, że człowiek szkoli zwierzęta dla osiągnięcia rozmaitych celów, w tym wsparcia działalności rozmaitych służb ratowniczych lub mundurowych, działalności hobbystycznej, przystosowania zwierząt towarzyszących do asystowania osobom z różnymi formami niepełnosprawności, dla potrzeb terapeutycznych, sportowych i poprawiania dobrostanu szkolonych zwierząt. We wszystkich tych formach wykorzystywania i szkolenia zwierząt wartości stojące za podejmowaniem decyzji o użyciu zwierzęcia i podjęciu jego szkolenia mogą taką aktywność uzasadniać. W przypadku działalności cyrkowej osiągane wartości tej działalności (rozrywka dla publiczności oraz wypracowanie zysku dla cyrku) są możliwe do osiągnięcia bez wykorzystywania zwierząt. Ponadto, warunki, w jakich zwierzęta cyrkowe są utrzymywane, czynią ten sektor działalności gospodarczej niezwykle okrutnym i urągającym współczesnym standardom moralnym.”

 

This entry was posted in Aktualności. Bookmark the permalink.