Darowizna z Fundacji PGE

Dnia 7 stycznia 2020 r. między Urzędem Gminy Choczewo
z siedzibą przy ul. Pierwszych Osadników 17, a Fundacją PGE z siedzibą przy ul. Mysiej 2 w Warszawie została podpisana umowa darowizny na zakup sprzętu komputerowego oraz urządzeń służących informatyzacji
i cyfryzacji Urzędu Gminy Choczewo.

Dofinansowanie projektu opiewało na kwotę 55.000,00 zł.

Dzięki pozyskanym pieniądzom zakupiono urządzenia konieczne dla wdrożenia elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją; dokonano likwidacji drukarek stanowiskowych i niwelacji kosztów eksploatacji i zakupu tonerów w związku
z wyposażeniem w kombajny referatów urzędu. Radni wyposażeni zostali w tablety służące do zapoznania się z przesłaną dokumentacją oraz sprzyjające poprawie jakości głosowania na sesjach rady gminy, dokonano też zakupu komputerów dla pracowników Urzędu Gminy.

Bez dofinasowania Fundacji PGE zakup powyższych urządzeń byłby niemożliwy
z uwagi na brak środków finansowych w budżecie Gminy.

Zakup sprzętu ma służyć przede wszystkim szybszej i sprawniejszej obsłudze członków społeczności lokalnej.

Anna Kosno

This entry was posted in Aktualności. Bookmark the permalink.