GKRPA w Choczewie informuje

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Choczewie informuje, że Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych
i współuzależnionych  będzie czynny  07.11.2017 r.  w godzinach 15.00-16.00  oraz  23.11.2017 r.  od 15.00 do 16.00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choczewie przy ul. Kusocińskiego 5, pokój nr 5.

Wszelkich informacji można także uzyskać pod numerem telefonu: 697-449-833, natomiast korespondencję do Komisji należy zostawiać w Urzędzie Gminy Choczewo w sekretariacie z dopiskiem na kopercie GKRPA Choczewo.

This entry was posted in Aktualności. Bookmark the permalink.