Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym

Wójt Gminy Choczewo informuje, że w dniu 17.11.2021 Gmina Choczewo otrzymała wezwanie do uzupełnień przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów wniosku złożonego
w programie „Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR
w rozwoju cyfrowym”.

Obowiązkiem  składającego oświadczenie w ramach ww. programu jest dostarczenie  dokumentu potwierdzającego zatrudnienie krewnego w PGR.

W związku z powyższym osoby, które złożyły oświadczenie bez dokumentu potwierdzającego zatrudnienie krewnego w PGR zobowiązane są do uzupełnienia oświadczenia w nieprzekraczalnym terminie do 03.12.2021 do godziny 14.00, pokój nr 14.

Wyznaczony termin jest terminem ostatecznym, po jego upływie oświadczenia niekompletne zostaną odrzucone.

This entry was posted in Aktualności. Bookmark the permalink.