Informacja dotycząca udzielania pomocy prawnej

Szanowni Państwo,

w związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374), Ministerstwo Sprawiedliwości wystosowało komunikat o konieczności podjęcia działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa wykonawcom i osobom korzystającym z usług określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r.
o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 294 ze zm.).

W nawiązaniu do ww. informacji od dnia 13 marca br. do odwołania zawiesza się udzielanie porad osobiście i organizuje się udzielanie pomocy prawnej telefonicznie, bądź w inny sposób za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, zawarty we wniosku Ministerstwa.

 Osoba potrzebująca pomocy przed jej udzieleniem składa do Starostwa Powiatowego wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, zawierający oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (art. 4 ust. 2 ustawy nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej). Wniosek składa się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość tj. e-mail, list, fax itp.

Poniżej znajdą Państwo wzór wniosku.

KOMUNIKAT

Wniosek – zgłoszenie porady na odległość plik pdf

Wniosek – zgłoszenie porady na odległość plik doc

This entry was posted in Aktualności. Bookmark the permalink.