Informacja LGD “Dorzecze Łeby”

WZÓR WNIOSKU O DOFINANSOWANIE

Miło nam poinformować, iż na stronie internetowej Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej ukazał się formularz wniosku o dofinansowanie (wraz z instrukcją i biznesplanem) na operacje w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, w zakresie działania realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność.

  1. Wzór wniosku o dofinansowanie
  2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
  3. Biznes Plan uproszczony

Są to wzory dokumentów, które w dniu 7 lutego 2017 roku podlegały konsultacjom przedstawicieli Lokalnych Grup Rybackich z całej Polski, w którym także uczestniczyliśmy.

Ostatecznie dokumenty niezbędne do aplikowania o środki finansowe mają być zatwierdzone do 21 lutego 2017 roku. Jednak już teraz zachęcamy do zapoznania z wzorami przygotowanych dokumentów na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej: https://www.mgm.gov.pl/rybolowstwo/447-piorytet-4

Lokalna Grupa Działania “Dorzecze Łeby”

This entry was posted in Aktualności. Bookmark the permalink.