Konkurs Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY

1 lipca wystartował kolejny konkurs Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY na wsparcie inicjatyw i projektów w sferach pożytku publicznego! Nabór wniosków trwa do 31 lipca za pośrednictwem generatora www.Witkac.pl.

Program adresowany jest do:

  • młodych organizacji pozarządowych posiadających osobowość (lub tzw. ułomną osobowość) prawną (wpisanych do KRS lub rejestru prowadzonego przez Starostwo Powiatowe – w przypadku klubów sportowych i stowarzyszeń zwykłych) zarejestrowanych nie wcześniej niż 30 miesięcy temu (liczone do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie) i których roczny budżet nie przekracza 25 000 złotych lub będących w trakcie procesu rejestracji (tj. fundacji, stowarzyszeń, oddziałów Caritas zarejestrowanych w KRS lub klubów sportowych i stowarzyszeń zwykłych zarejestrowanych w ewidencji Starosty Powiatowego), z wyłączeniem fundacji skarbu państwa i ich oddziałów, fundacji utworzonych przez partie polityczne, spółdzielni socjalnych i mieszkaniowych, stowarzyszeń samorządów lokalnych, Lokalnych Grup Działania i Lokalnych Grup Rybackich, Lokalnych Organizacji Turystycznych (działających na podstawie Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej i w oparciu o ustawę prawo o stowarzyszeniach, zgodnie z Art. 4. ustawy o POT) oraz związków stowarzyszeń. Do konkursu nie mogą aplikować organizacje w likwidacji!
  • grup nieformalnych (tutaj: także oddziały terenowe organizacji nieposiadające osobowości prawnej), w tym grup samopomocowych, w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa (jak wyżej, z dopuszczeniem organizacji działających dłużej niż 18 miesięcy oraz tych, których roczny budżet przekracza 25 tys. zł). Grupa nieformalna to minimum 3 osoby realizujące lub chcące realizować wspólnie działania w sferze pożytku publicznego, a nie posiadające osobowości prawnej.
    Grupa samopomocowa to grupa nieformalna działająca głównie na rzecz swoich członków oraz własnego otoczenia.
  • grup nieformalnych, w tym grup samopomocowych, występujących z wnioskiem samodzielnie.

Organizacje niewymienione powyżej nie mogą składać wniosków do konkursu!

O dofinansowanie mogą się ubiegać także organizacje i grupy młodzieżowe (np. drużyny harcerskie, koła zainteresowań, grupy składające się z wolontariuszy, uczniów czy studentów)!

Wszelkie dokumenty konkursowe dostępne są na stronie www.akumulatorspoleczny.pl oraz www.eduq.pl.

Zapraszamy na spotkania informacyjne :

12.07.2017r. – Lębork, ul. Krzywoustego 1, godz. 16:00

13.07.2017r. – Wejherowo, Starostwo Powiatowe, ul. 3 Maja 4, godz. 16:00

13.07.2017r. – Puck, Centrum Organizacji Pozarządowych, Plac Wolności 2, godz. 18:30

 

Stowarzyszenie EDUQ
Centrum Organizacji Pozarządowych
ul. Krzywoustego 1
84-300 Lębork
tel: +48 728 945 959
www.eduq.pl

This entry was posted in Aktualności. Bookmark the permalink.