Krajowy Program “Czyste Powietrze”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Gdańsku realizować będzie na terenie województwa pomorskiego Krajowy Program „Czyste Powietrze” – ogólnopolskie porozumienie w tej sprawie zawarte zostało przez 16 WFOŚiGW z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Bankiem Ochrony Środowiska. Wydarzenie odbyło się w Warszawie, 7 czerwca 2018 w obecności i pod patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.

Podstawowym celem Krajowego Programu „Czyste Powietrze” jest poprawa efektywności energetycznej jednorodzinnych domów mieszkalnych. Będzie to możliwe dzięki gruntownej termomodernizacji budynków oraz modernizacji instalacji grzewczych.

W związku z realizacją tego programu, WFOŚiGW w Gdańsku zdecydował o unieważnieniu konkursu „Czyste Powietrze Pomorza”.

Czyste Powietrze” skierowane jest do właścicieli domów jednorodzinnych. Wysokość dotacji będzie uzależniona od dochodów, skorzystają na tym zatem właściciele domów jednorodzinnych o niższych dochodach. Dofinansowanie udzielane będzie nie tylko na wymianę źródeł ciepła, jak było wcześniej, ale także na termomodernizację budynków. Program obejmuje też nowo budowane domy.

Właściciele domów wielorodzinnych, którzy nie mogą uzyskać dofinansowania na inwestycje dotyczące modernizacji źródeł ciepła w ramach Krajowego Programu „Czyste Powietrze” będą mogli skorzystać z nowego konkursu WFOŚiGW w Gdańsku „Wymiana źródeł ciepła
w budynkach wielorodzinnych”.

Źródło: wfos.gdansk.pl

1. Krajowy Program Czyste Powietrze Projekt 16.07.2018

2. Czyste Powietrze Pomorza – podsumowanie konkursu

3. Wymiana źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych

4. Pismo WFOŚiGW w Gdańsku

This entry was posted in Aktualności. Bookmark the permalink.