MPZP dla miejscowości Choczewo

Zespół GRAPH 31 (realizator projektu) wraz z pracownikiem Urzędu Gminy Choczewo prowadzą prace nad sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Choczewo wraz z terenami sąsiadującymi. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ma na celu przeznaczenie terenów pod konkretne funkcje i ukierunkowanie dalszego rozwoju miejscowości. Umożliwi to dostęp do nowej oferty mieszkaniowej, a także różnego rodzaju usług i miejsc pracy. Zamierzeniem jest stworzenie nowego centrum Choczewa, jako przestrzeni ogólnodostępnej dla społeczności lokalnej. Aby ten projekt jak najlepiej spełniał Państwa wymogi, prosimy o wypełnienie poniższej ankiety i podzielenie się z nami Państwa opinią. Wypełnione ankiety można składać w sekretariacie Urzędu Gminy Choczewo lub przesłać drogą elektroniczną na adres budownictwo@choczewo.wskoczdosieci.pl.

A N K I E T A   Choczewo

This entry was posted in Aktualności. Bookmark the permalink.