Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. poz.1775, z późn.zm.) – zwany dalej NSP 2021, Wójt Gminy Choczewo Gminny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

NSP 2021 jest przeprowadzany w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

Termin składania ofert: od 01.02.2021 r. do 09.02.2021 r.

Kandydat na rachmistrza spisowego w NSP 2021 może składać dokumenty osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Choczewo ul. Pierwszych Osadników 17, 84-210 Choczewo lub za pośrednictwem: poczty elektronicznej na skrzynkę e-mailową urzędu:sekretariat@choczewo.wskoczdosieci.pl, platformy ePUAP albo operatora pocztowego (w tym m.in. Poczty Polskiej, firm kurierskich)

Więcej informacji w załączniku ,,Ogłoszenie naboru”. 

Ogłoszenie naboru

Formularz zgłoszeniowy i zgoda RODO

Formularz zgłoszeniowy i zgoda RODO

 

 

This entry was posted in Aktualności. Bookmark the permalink.