Niepodległa

W dniu 2 lutego 2018 roku Wójt Gminy Choczewo powołał Zespół Do Spraw Organizacji Obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej na terenie Gminy Choczewo. Zespół rozpoczął prace nad programem obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości w dniu 7 lutego 2018 r.

Koncepcja programu zakłada zaistnienie w naszej gminie szeregu wydarzeń związanych ze świętem Dnia Niepodległości o charakterze edukacyjnym, sportowo-rekreacyjnym i kulturalnym, które będą organizowane w okresie kilku miesięcy poprzedzających listopadową rocznicę oraz obchodów głównych tego święta w dniu 11 listopada 2018 r.

W związku z tym zapraszamy wszystkich chętnych do składania propozycji, które mogłyby być uwzględnione w tym programie. Zgłoszeń mogą dokonywać wszyscy, dla których życie naszej lokalnej społeczności jest ważne – jednostki organizacyjne i pomocnicze gminy, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy i inne podmioty, a także osoby fizyczne – mieszkańcy naszej gminy.

Po zapoznaniu się ze zgłoszonymi pomysłami Zespół wyłoni najciekawsze z nich. Najatrakcyjniejsze zostaną nagrodzone upominkami.

Jeśli macie Państwo pytania zapraszamy do biura w Urzędzie Gminy Choczewo – Promocja i Turystyka – Magdalena Bojanowska.

Pomysły można składać w formie elektronicznej na adres e-mail: m.bojanowska@choczewo.wskoczdosieci.pl lub w formie papierowej do sekretariatu Urzędu Gminy w terminie do 05 marca 2018r.

This entry was posted in Aktualności. Bookmark the permalink.