Nowe harmonogramy odbioru odpadów komunalnych od 1 lipca do 30 listopada 2016r .

Informacja dot. gospodarki odpadami oraz nowe harmonogramy odbioru odpadów komunalnych dla poszczególnych miejscowości na terenie gminy Choczewo dostępne w zakładce Ochrona środowiska > gospodarka odpadami http://choczewo.wskoczdosieci.pl/gospodarka-odpadami/.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe “AGORA-1” Sp. z o.o. z Lęborka będzie dostarczało harmonogramy mieszkańcom gminy Choczewo podczas odbioru odpadów komunalnych w terminie do 30 czerwca 2016 roku.

This entry was posted in Aktualności. Bookmark the permalink.