Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu 2015

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie: Wspieranie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Choczewo poprzez prowadzenie zajęć w różnych dyscyplinach sportu w 2015 roku.

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu 2015

This entry was posted in Aktualności. Bookmark the permalink.