Ogrodnictwo wobec roślin inwazyjnych obcego pochodzenia

Zapraszamy do zapoznania się z Kodeksem dobrych praktyk Ogrodnictwo wobec roślin inwazyjnych obcego pochodzenia, wydanym przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Dokument opracowało grono ekspertów, a treść zaakceptowało 20 instytucji reprezentujących administrację publiczną, organizacje pozarządowe, jednostki naukowe oraz wiodące stowarzyszenia branży ogrodniczej.

Kodeks dobrych praktyk Ogrodnictwo wobec roślin inwazyjnych obcego pochodzenia

źródło: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku
This entry was posted in Aktualności. Bookmark the permalink.