Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

Działając na podstawie art. 111 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r., poz. 1119 z późn. zm.) przypominamy przedsiębiorcom posiadającym zezwolenie o konieczności złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku 2021 do 31 stycznia 2022 r.

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

 

This entry was posted in Aktualności. Bookmark the permalink.