Otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych w 2016 roku

Wójt Gminy Choczewo o g ł a s z a otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych w zakresie:
Wspieranie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Choczewo poprzez prowadzenie zajęć
w różnych dyscyplinach sportu.
Ogłoszenie o konkursie
Wzór oferty

This entry was posted in Aktualności. Bookmark the permalink.