PIĘKNA WIEŚ POMORSKA 2019

Zgłoś swoją wieś do konkursu. Najpiękniejsza wygra 30 tysięcy złotych!

Rozpoczyna się 26. edycja Konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2019”. Tegoroczne zmagania odbędą się w dwóch kategoriach „Wieś” i „Zagroda” w trzech etapach – gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Karty zgłoszeń są przyjmowane do 29 marca 2019 r.
Główną ideą konkursu jest ochrona, kultywowanie i poprawa wartości krajobrazu przyrodniczego oraz kulturowego pomorskich wsi i jakości życia na wsi, a także podniesienie atrakcyjności wypoczynkowej obszarów wiejskich, aktywizacja i integracja społeczności lokalnej.
Organizatorem Konkursu “Piękna Wieś Pomorska 2019” jest Województwo Pomorskie. Partnerami merytorycznymi i organizacyjnymi są urzędy gmin i starostwa powiatowe w województwie pomorskim.
Konkurs ma promować aktywny udział społeczności wiejskich w zrównoważonym rozwoju swojego otoczenia i poprawie jego estetyki oraz przyczynić się do identyfikacji i analizy możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich.
Karty zgłoszeń należy składać do 29 marca 2019 r.
Oceny dokonują komisje:
powołane przez wójta/burmistrza gminy, które do 7 czerwca 2019 r. zgłaszają do eliminacji powiatowych laureatów pierwszych miejsc konkursu w kategoriach Wieś i Zagroda
powołane przez starostę powiatu, które do 22 lipca 2019 r. zgłaszają do eliminacji wojewódzkich laureatów pierwszych miejsc konkursu w kategoriach Wieś i Zagroda
wojewódzka – na podstawie przesłanych zgłoszeń oraz wizytacji dokona oceny wsi i zagród w terminie do 30 sierpnia 2019 r.
Podsumowanie etapu wojewódzkiego oraz uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się nie później niż do dnia 31 października 2019 r.

Regulamin i karty zgłoszeń dostępne są w Urzędzie Gminy oraz na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Regulamin konkursu Piękna Wieś Pomorska 2019

This entry was posted in Aktualności. Bookmark the permalink.