Powszechny Spis Rolny

W terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień
1 czerwca 2020 r., na terenie całego kraju odbędzie się Powszechny Spis Rolny PSR 2020. Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy.

Spis rolny jest jedynym badaniem statystycznym dostarczającym szerokiego zakresu informacji o gospodarstwach rolnych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju. Dane ze spisu są wykorzystywane do oceny zastosowanych
i kreowania nowych narzędzi Wspólnej Polityki Rolnej.

SPIS ROLNY 2020 – PREZENTACJA

This entry was posted in Aktualności. Bookmark the permalink.