Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choczewie wraz ze Stowarzyszeniem „Razem”
informuje o dwóch dniach wydawania artykułów spożywczych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017 z podziałem na SOŁECTWA:

27 luty 2018 r. (wtorek) zapraszamy mieszkańców sołectw:
BORKOWO LĘBORSKIE, CHOCZEWKO, CIEKOCINO, GOŚCIĘCINO, JACKOWO, SASINO, SŁAJSZEWO, ZWARTOWO
przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Choczewie
w godzinach od 9.00 do 15.00

oraz

28 luty 2018 r. (środa) zapraszamy mieszkańców sołectw:
CHOCZEWO, KIERZKOWO, KOPALINO, SŁAJKOWO
STARBIENINO, ŁĘTOWO
przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Choczewie
w godzinach od 9.00 do 15.00

Prosimy o przynoszenie ze sobą toreb, w które będą pakowane artykuły żywnościowe.

Nie przewiduje się wydawania żywności w terminie późniejszym.
Odbiór żywności możliwy również przez inne osoby po okazaniu upoważnienia.
Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie). Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest wspófinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

This entry was posted in Aktualności. Bookmark the permalink.