Program „Poznaj Polskę”

Program „Poznaj Polskę”
Gmina Choczewo wzięła udział w programie „Poznaj Polskę” finansowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, w ramach którego dofinansowanie na zorganizowanie wycieczek otrzymały obie szkoły podstawowe. Wycieczki można było zorganizować dla klas 1-3 oraz klas 4-8. W dniach 25-26 października odbyła się wycieczka uczniów klas 4-8 z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego im. Unii Europejskiej w Choczewie do Warszawy. W ramach wycieczki uczniowie zwiedzili: Muzeum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Łazienki Królewskie, Zamek Królewski oraz Muzeum Powstania Warszawskiego.
29 października odbyła się wycieczka uczniów klas 1-3 z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego im. Unii Europejskiej w Choczewie do Torunia, podczas której uczniowie mieli okazję zobaczyć Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, Muzeum Toruńskiego Piernika oraz Stare i Nowe Miasto.
Uczniowie z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Ciekocinie w ramach wycieczek byli w dniu 3 listopada w Gdyni – klasy 1-3 oraz 27 października w Gdańsku – klasy 4-8. W Gdyni uczniowie mieli okazję zobaczyć Centrum Nauki EKSPERYMENT oraz Muzeum Emigracji, zaś w Gdańsku zwiedzali Muzeum II Wojny Światowej oraz Narodowe Muzeum Morskie.

 

This entry was posted in Aktualności. Bookmark the permalink.