PROGRAM SEKTOROWY “BANKOWCY DLA EDUKACJI”


Program Sektorowy „Bankowcy dla Edukacji” (BdE), uruchomiony w połowie 2016 r., jest odpowiedzią sektora bankowego na realne potrzeby edukacji finansowej społeczeństwa.
Od grudnia 2016 r. podpisano już ponad 250 formalnych porozumień z samorządami, które są jednostkami prowadzącymi szkoły, a jednocześnie jednostkami odpowiedzialnymi za szerszą politykę społeczną i gospodarczą w swoim regionie.
Za priorytetowe w Programie uznano m.in.:
– upowszechnianie wiedzy ekonomicznej,
– podejmowanie działań na rzecz eliminacji zjawiska wykluczenia finansowego,
– wspieranie budowy pozytywnego wizerunku sektora finansowego,
– działania na rzecz podnoszenia poziomu kwalifikacji zawodowych kadr bankowych.
W związku z tym, że Gmina Choczewo przystąpiła do Programu, będziemy Państwu przedstawiać materiały dotyczące praktycznej wiedzy z dziedziny ekonomii, finansów, bankowości, przedsiębiorczości, cyberbezpieczeństwa i obrotu bezgotówkowego.

Dziś proponujemy film o bezpiecznych zakupach w sieci:
https://www.youtube.com/watch?v=JYiA_rueK_w

This entry was posted in Aktualności. Bookmark the permalink.