Program Stypendiów Pomostowych

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuje, że wystartował nabór do Programu Stypendiów Pomostowych.

„Stypendia Pomostowe” to rozbudowany program stypendialny dla studentów na pierwszy rok i dalsze lata studiów. O stypendia mogą ubiegać się maturzyści ze wsi i małych miejscowości, osiągający dobre wyniki w nauce i pochodzący z niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną studia dzienne w uczelniach publicznych, i spełniają jeden z czterech warunków: pochodzą z rodziny byłego pracownika PGR, lub są finalistami olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej, lub pochodzą z rodziny wielodzietnej albo są wychowankami rodziny zastępczej bądź państwowego domu dziecka, lub mają rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej.

Informacja KOWR

Regulamin Stypendia Pomostowe

www.stypendia-pomostowe.pl

This entry was posted in Aktualności. Bookmark the permalink.