“Program Stypendiów Pomostowych”

Informujemy, że rozpoczęła się rekrutacja do XIV edycji “Programu Stypendiów Pomostowych” na rok akademicki 2015/2016 realizowanego przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości wspólnie z: Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, Narodowym Bankiem Polskim, Fundacją PZU, Fundacją BGK przy wsparciu organizacyjnym Agencji Nieruchomości Rolnych.

Program polega na finansowaniu stypendiów studentom pierwszego roku dziennych studiów magisterskich, realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym w polskich państwowych uczelniach mających uprawnienia magisterskie.

Nabór kandydatów przeprowadzany jest wg zasad określonych w “Regulaminie przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2015/2016” (segment IA). O stypendium mogą ubiegać się tegoroczni maturzyści, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2015r. oraz spełniają warunki określone w regulaminie.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.stypendia-pomostowe.pl

This entry was posted in Aktualności. Bookmark the permalink.