PRZYPOMINAMY !!!

 

Posiadanie czworonoga to nie tylko przyjemności, lecz także obowiązki. Warto wiedzieć, jakie przepisy obowiązują w tym zakresie oraz poznać konsekwencje niestosowania się do nich.

Zgodnie z art. 10a ust. 3 ustawy o ochronie zwierząt zabrania się puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna. Właściciel nie może wypuścić swojego czworonoga jak mu się tylko podoba. Obowiązek szczególnej ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia nakłada  na właściciela art. 77 kodeksu wykroczeń.

W ostatnim czasie na terenie Gminy Choczewo wystąpiły przypadki pogryzienia  dzieci przez psy wypuszczone bez kagańca i smyczy w miejscach publicznych.

Pamiętajmy!

Za zachowanie psa zawsze odpowiada jego właściciel. Szkody, które czynią psy, wynikają z błędów popełnianych przez ludzi – np. chowanie nieodpowiedniej rasy psa w domu, nieprzestrzeganie szczepień, niewłaściwe warunki bytowe dla psa, brak szkoleń i dyscypliny.

Niezachowanie należytej ostrożności przy trzymaniu psa może doprowadzić do wyrządzenia szkody przez psa innej osobie. Coraz częściej słyszymy o przypadku poważnego pogryzienia przez psa dziecka czy nawet dorosłej osoby. W zależności od skutków takiego niewłaściwego trzymania czworonoga – właściciela może spotkać mniej lub bardziej surowa odpowiedzialność karna.

Jeżeli jesteś właścicielem psa pamiętaj, że brak wyobraźni może doprowadzić do poważnej tragedii!

 Przypominamy!
Bez względu na to, czy idziemy z ratlerkiem czy z rottweilerem, mamy obowiązek trzymania psa na smyczy. W przeciwnym przypadku grozi za to mandat w wysokości 250 złotych.

This entry was posted in Aktualności. Bookmark the permalink.