Przypomnienie o zbliżających się terminach płatności podatków

Referat Finansowy Urzędu Gminy Choczewo przypomina o zbliżających się terminach płatności:
– podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego – termin płatności III raty do 15 września 2021

– podatku od środków transportowych – termin płatności II raty do 15 września 2021.

Należności z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego należy wpłacać na indywidualne rachunki bankowe, podatki można również uregulować u sołtysa.

Podatek od środków transportowych należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Gminy Choczewo w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Wejherowie O/Choczewo

nr 69 8350 0004 2600 0185 2000 0010.

This entry was posted in Aktualności. Bookmark the permalink.