Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Choczewie

ZAWIESZENIE UDZIELANIA PORAD OSOBISTYCH!
W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało o konieczności podjęcia działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa wykonawcom i osobom korzystającym z nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji. W komunikacie wskazano na zasadność zawieszenia udzielania porad osobiście
i poinformowania osób umówionych o odwołaniu wizyt w punkcie.
Na mocy decyzji Starosty Powiatu Wejherowskiego, stacjonarna działalność wszystkich prowadzonych na terenie Powiatu Wejherowskiego punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego została zawieszona do odwołania.
Mając na uwadze potrzebę zapewnienia dostępu do poradnictwa w tych niesprzyjających okolicznościach, rozpoczęto udzielanie porad przez telefon oraz
za pośrednictwem poczty elektronicznej i komunikatorów internetowych. Pomoc jest udzielana według kolejności zgłoszeń, po złożeniu stosownego oświadczenia.

W tym celu prosimy o:
·       wypełnienie i dostarczenie Starostwu Powiatowemu w Wejherowie oświadczenia na adres e-mail starostwo@powiat.wejherowo.pl, faxem na numer telefonu 58 572-94-02, albo osobiście lub listownie na adres ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo;
·       oczekiwanie na kontakt ze strony Starostwa Powiatowego w Wejherowie.
Kontakt ze Starostwem Powiatowym w Wejherowie możliwy jest pod numerem telefonu 58 677-61-37 od poniedziałku do piątku w godzinach 16:00-20:00.
Dziękujemy za wyrozumiałość, życzymy zdrowia i #zostanwdomu!

WNIOSEK – poradnictwo obywatelskie

This entry was posted in Aktualności. Bookmark the permalink.