Reorganizacja GOPS w Choczewie w terminie od 18.03.2016 r. do 31.03.2016 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choczewie uprzejmie informuje, iż w dniach od 18.03.2016 r. do 31.03.2016 r. ulegnie zmianie organizacja pracy ośrodka.
Prace remontowe są związane z koniecznością przystosowania Ośrodka do wdrożenia, a następnie realizacji Programu „Rodzina 500 plus”.

Wykonywane prace mogą powodować utrudnienia, w związku z czym prosimy o ograniczenie wizyt w placówce GOPS do minimum.
Jednocześnie informujemy, iż w czasie trwania prac remontowych obsługa mieszkańców odbywać się będzie w godzinach pracy ośrodka, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00, a system pracy i terminy wypłaty świadczeń nie ulegają zmianie.
Jednakże w dniu 25 marca 2016 r. (piątek) ośrodek będzie nieczynny.

This entry was posted in Aktualności. Bookmark the permalink.