Spotkanie informacyjne w Wejherowie: “Możliwości wsparcia dla osób zamierzających założyć działalność gospodarczą”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Wejherowie we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Wejherowie oraz Powiatowym Centrum Informacyjnym w Wejherowie zapraszają na spotkanie informacyjne poświęcone zagadnieniom związanym z możliwościami wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej z uwzględnieniem instrumentów zwrotnych.

W programie spotkania m.in.
– omówienie przepisów PUP i zasad przyznawania dotacji,
– kryteria wyboru wniosków,
– prawa i obowiązki wnioskodawców ,
– omówienie prawidłowego przygotowania wniosku i załączników ,
– źródła dofinansowania w ramach Perspektywy Finansowej na lata 2014-2020
– Fundusze pożyczkowe i poręczeniowe – pożyczki dla małych firm, Inicjatywa JEREMIE
– działalność Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.

Miejsce i termin spotkania:
Spotkanie odbędzie się w środę 28.01.2015 r. w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie przy ul. I Brygady Pancernej WP 32, sala 104 (I piętro) w godz. 11:00-13:30.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres e-mail: punktinformacyjnywejherowo@powiatwejherowski.pl
lub zgłoszenie się pod nr telefonu tel. 58 572 94 54.

Z powodu ograniczonej liczby miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.

Formularz zgłoszeniowy i program spotkania znajdą Państwo na stronie http://dpr.wrotapomorza.pl/pl/gpi/dzialalnosc_sieci/wsparcie_dzialalnosc_gospodarcza_wejherowo

This entry was posted in Aktualności. Bookmark the permalink.