Sprawozdanie z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Choczewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2022

This entry was posted in Aktualności. Bookmark the permalink.