Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych na terenie Gminy Choczewo w celu zebrania opinii i propozycji w przedmiocie projektu Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2015-2025.

Sprawozdanie – czytaj więcej

This entry was posted in Aktualności. Bookmark the permalink.