Trasa rowerowa R10 – dofinansowanie projektu z PGE EJ 1 sp. z o.o.

Informujemy, że tut. Urząd opracował projekt modernizacji międzynarodowej trasy Rowerowej R10 przebiegającej przez teren Gminy Choczewo w zakresie przebudowy ul. Gajowej w miejscowości Sasino na odcinku ok. 1,6 km. Dokumentacja została wykonana przez firmę DROG Stanisław Sandomierski z Pucka. Wykonanie dokumentacji pozwoli Gminie na złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach projektu „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9” koordynowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego i w dalszej kolejności na realizację inwestycji.

Zadanie to zostało dofinansowane w ramach Programu Wsparcia Rozwoju Gmin Lokalizacyjnych przez PGE EJ 1 Sp. z o.o.

This entry was posted in Aktualności. Bookmark the permalink.