UWAGA- IV WYWÓZ ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

UWAGA!

WÓJT GMINY CHOCZEWO PRZYPOMINA O CZWARTYM TERMINIE WYWOZU WIELKOGABARYTÓW.

ZGŁOSZENIA NIERUCHOMOŚCI,Z KTÓREJ MA NASTĄPIĆ CZWARTY WYWÓZ PRZYJMOWANE BĘDĄ DO: 19.10.2021

58 572 39 13 (wew. 209)

 ODPADY  WIELKOGABARYTOWE ODBIERANE BĘDĄ WYŁĄCZNIE PO WCZEŚNIEJSZYM ZGŁOSZENIU ADRESÓW NIERUCHOMOŚCI, Z KTÓRYCH  MA NASTĄPIĆ WYWÓZ.

ZGŁOSZENIE NALEŻY DOKONAĆ NAJPÓŹNIEJ 2 DNI PRZED PLANOWANYM TERMINEM ODBIORU!

4 TERMIN ODBIORU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH: 21.10.2021

OSETNIK- STILO – SASINO,

CIEKOCINO,CIEKOCINKO,SŁAJSZEWO,

SŁAJSZEWKO, BIEBROWO,JACKOWO

This entry was posted in Aktualności. Bookmark the permalink.