UWAGA – WYWÓZ ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

WÓJT GMINY CHOCZEWO PRZYPOMINA O  PIERWSZYM TERMINIE WYWOZU WIELKOGABARYTÓW.

ZGŁOSZENIA NIERUCHOMOŚCI,Z KTÓREJ MA NASTĄPIĆ PIERWSZY WYWÓZ PRZYJMOWANE BĘDĄ DO: 11.10.2021

tel. 58 572 39 13 (wew. 209)

ODPADY  WIELKOGABARYTOWE ODBIERANE BĘDĄ WYŁĄCZNIE PO WCZEŚNIEJSZYM ZGŁOSZENIU ADRESÓW NIERUCHOMOŚCI, Z KTÓRYCH  MA NASTĄPIĆ WYWÓZ.

ZGŁOSZENIE NALEŻY DOKONAĆ NAJPÓŹNIEJ 2 DNI PRZED PLANOWANYM TERMINEM ODBIORU!

1 TERMIN ODBIORU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH: 13.10.2021

CHOCZEWO, LUBLEWKO, LUBLEWO, STARBIENINO, CHOCZEWKO

This entry was posted in Aktualności. Bookmark the permalink.