WOŚP

Dziękujemy mieszkańcom Gminy Choczewo za tak liczny i aktywny udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Był to już 26 Finał Orkiestry, która gra do końca świata i jeden dzień dłużej. Dziękujemy artystom za występy, w szczególności naszym najmłodszym za pięknie przygotowane układy taneczne i chór, Dyrekcji Szkoły w Ciekocinie, Strażakom,Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Kołom Gospodyń w Choczewie,, Sasinie i Kopalinie, dzieciom ze świetlicy w Kopalinie,Stowarzyszeniu “Stek”, Paniom Pielęgniarkom, Panu Marcinowi Świerzewskiemu i Pani Marzence, którzy dbali o porządek. Dyrekcji Szkoły w Choczewie za pomoc w organizacji całego przedsięwzięcia, wszystkim fundatorom nagród oraz Panom Michałowi Bianga i Markowi Czarnowskiemu za prowadzenie całej imprezy.

This entry was posted in Aktualności. Bookmark the permalink.