Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy i eksploatacji elektrowni jądrowej

Informujemy, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji pierwszej w Polsce Elektrowni Jądrowej, o mocy elektrycznej do 370 MWe, na obszarze gmin: Choczewo lub Gniewino
i Krokowa.

Treść obwieszczenia

Treść zawiadomienia

This entry was posted in Aktualności. Bookmark the permalink.