Wyjazd do Centrum Nauki Experyment

Zespól Szkół w Choczewie im. Unii Europejskiej w miesiącu czerwiec zorganizował trzy wyjazdy dla najlepszych uczniów. 53 uczniów z klasy 1-3 szkoły podstawowej w dniu 07.06 odbyły wyjazd do kina. W dniu 21.06 najlepsi uczniowie z klas 4-6 szkoły podstawowej odwiedziły Centrum Nauki Experyment w Gdyni. Ostatnim z wyjazdów edukacyjnych był dwudniowy wyjazd najlepszych uczniów z klas 1-3 gimnazjum do Torunia.

Projekt ten był możliwy do zrealizowania dzięki dofinansowaniu z PGE EJ1 w ramach Programu Wsparcia i Rozwoju gmin Lokalizacyjnych. PGE EJ 1 jest realizatorem programu „świadomie o atomie”. www.swiadomieoatomie.pl

This entry was posted in Aktualności. Bookmark the permalink.