Zakończenie budowy domów sołeckich w Jackowie i Sasinie

We wrześniu br. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał stosowne zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszonych zawiadomień o zakończeniu robót budowlanych związanych z budową domu sołeckiego w Jackowie oraz domu sołeckiego wraz z garażem dla OSP
w miejscowości Sasino. Jednocześnie zakończono rozliczenia finansowe związane
z realizacją tych inwestycji.

Budynek świetlicy wiejskiej w Jackowie został wybudowany na bazie projektu budowlanego domu sołeckiego w Kierzkowie. Jest to budynek jednokondygnacyjny z dachem dwuspadowym pokrytym blachą tytanową, wyposażony dla potrzeb ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
w pompę ciepła oraz sterowaną elektronicznie wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną z rekuperacją i funkcją chłodzenia. Świetlica ta została wybudowana
ze środków własnych Gminy Choczewo. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 530 tys. zł

Z kolei oddany do użytku budynek domu sołeckiego wraz z garażem dla OSP w Sasinie
to budynek dwukondygnacyjny z poddaszem użytkowym, w którym oprócz pomieszczeń świetlicy znajduje się garaż i siedziba OSP Sasino. Budynek ten, podobnie jak kilka innych naszych świetlic, jest wyposażony dla potrzeb co i cwu w kocioł na pellet. Aktualnie dobiega końca zakup i montaż wyposażenia budynku.

Całkowity koszt budowy świetlicy z remizą strażacką wyniósł 1,360 mln. zł.
Zarówno budowa budynku jak i jego wyposażenie (159 tys. zł.) zostały sfinansowane
w ramach dotacji rządowej COVID .


DOM SOŁECKI JACKOWO


DOM SOŁECKI SASINO WRAZ Z GARAŻEM DLA OSP

This entry was posted in Aktualności. Bookmark the permalink.