Zarządzenie Wójta Gminy Choczewo w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert z programu współpracy Gminy Choczewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020

doc20200103162716

Zarządzenie.Projekt.2020-01-03pdf

sprawozdanie

wzór oferty

This entry was posted in Aktualności. Bookmark the permalink.