Zmiany w oznaczaniu worków na śmieci

Od 1 stycznia wprowadzamy zmianę w oznaczaniu worków na śmieci.

Dbaj wspólnie z gminą o środowisko i uniknij kary za brak segregacji odpadów poprzez:

– umieszczanie na workach czytelnego adresu bądź numeru ewidencyjnego z deklaracji (lewy, górny narożnik);
– gdy z jednego adresu składana jest więcej niż jedna deklaracja- oznacz worek numerem ewidencyjnym z deklaracji.

Szczególnie ważne w przypadku domów wielorodzinnych z 1 miejscem gromadzenia odpadów.

This entry was posted in Aktualności. Bookmark the permalink.